Identyfikacja Banku Po Numerze Konta - Szczegółowa cz. 1

Detailed Polish bank account prefix list. Check numbers 3-10 and find out what bank does this account belong to, where it is located with detailed address and web site

Szczegółowa Identyfikacja banków po numerze konta, po prefixie, nagłówku, pierwszych cyfrach. Dowiedz się jaki to bank. Jaki oddział, adres, województwo oraz strona www.

Jeśli nie wiesz do jakiego banku należy dane konto sprawdź na numerze konta cyfrę 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Część 1.

10100000 Narodowy Bank Polski, Centrala, C-la Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1945-01-15, tel: 22 185 10 10, fax: 22 185 23 09, www.nbp.pl
10100039 Narodowy Bank Polski, Centrala - Departament Systemu Płatniczego, C-inne Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1993-04-05, tel: 22 620 83 38, fax: 22 185 10 39, www.nbp.pl
10100055 Narodowy Bank Polski, Centrala - B2B Collect, C-la Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2008-04-01, tel: 22 185 10 10, fax: 22 185 23 09, www.nbp.pl
10100068 Narodowy Bank Polski, Centrala - NBPCollect, C-la Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2008-10-01, tel: 22 185 10 10, fax: 22 185 23 09, www.nbp.pl
10100071 Narodowy Bank Polski, Centrala - B2B-2, C-la Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2016-08-01, tel: 22 185 10 10, fax: 22 185 23 09, www.nbp.pl
10101010 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Warszawie, O/Okr. Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 4, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 185 10 03, tel: 22 185 10 16, fax: 22 185 25 28, fax: 22 185 27 89, www.nbp.pl
10101023 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Warszawie - Rozliczenia ZUS, O/Okr. Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 4, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 185 10 03, tel: 22 185 10 16, fax: 22 185 25 28, fax: 22 185 27 89, www.nbp.pl
10101049 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Białymstoku, O/Okr. Białystok, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok, woj. Podlaskie, pow. Białystok, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 108 58 01, fax: 22 108 58 03, www.nbp.pl
10101078 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Bydgoszczy, O/Okr. Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 8, 85-067 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Bydgoszcz, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 180 22 72, fax: 22 180 23 09, www.nbp.pl
10101140 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Gdańsku, O/Okr. Gdańsk, ul. Okopowa 1, 80-958 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 185 85 25, fax: 22 185 85 09, www.nbp.pl
10101212 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Katowicach, O/Okr. Katowice, ul. Bankowa 1, 40-007 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 183 21 02, fax: 22 183 21 60, www.nbp.pl
10101238 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Kielcach, O/Okr. Kielce, ul. Warszawska 46, 25-312 Kielce, woj. Świętokrzyskie, pow. Kielce, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 184 11 27, fax: 22 184 11 01, www.nbp.pl
10101270 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Krakowie, O/Okr. Kraków, ul. Basztowa 20, 30-960 Kraków, woj. Małopolskie, pow. Kraków, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 181 21 68, fax: 22 181 23 06, www.nbp.pl
10101339 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Lublinie, O/Okr. Lublin, ul. Chopina 6, 20-026 Lublin, woj. Lubelskie, pow. Lublin, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 108 16 02, fax: 22 108 15 01, www.nbp.pl
10101371 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Łodzi, O/Okr. Łódź, al. Tadeusza Kościuszki 14, 90-950 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 184 27 04, fax: 22 184 27 07, www.nbp.pl
10101397 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Olsztynie, O/Okr. Olsztyn, al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17, 10-575 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 108 95 00, fax: 22 108 95 06, www.nbp.pl
10101401 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Opolu, O/Okr. Opole, ul. ks. Konstantego Damrota 2b, 45-950 Opole, woj. Opolskie, pow. Opole, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 187 75 50, fax: 22 187 75 59, www.nbp.pl
10101469 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Poznaniu, O/Okr. Poznań, Aleje Karola Marcinkowskiego 12, 61-827 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 186 12 62, fax: 22 186 15 00, www.nbp.pl
10101528 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Rzeszowie, O/Okr. Rzeszów, ul. 3 Maja 12, 35-959 Rzeszów, woj. Podkarpackie, pow. Rzeszów, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 181 72 33, fax: 22 181 71 01, www.nbp.pl
10101599 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Szczecinie, O/Okr. Szczecin, ul. Teofila Starzyńskiego 1, 70-506 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Szczecin, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 189 15 24, fax: 22 189 19 11, www.nbp.pl
10101674 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy we Wrocławiu, O/Okr. Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 187 13 04, fax: 22 187 13 18, www.nbp.pl
10101704 Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Zielonej Górze, O/Okr. Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 25, 65-950 Zielona Góra, woj. Lubuskie, pow. Zielona Góra, utworzony: 1989-01-01, tel: 22 186 85 02, tel: 22 186 25 00, fax: 22 186 85 17, www.nbp.pl
10200003 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń, C-la Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1987-11-01, tel: 22 580 33 92, www.pkobp.pl
10200016 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Centrala, C-inne Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1990-03-31, tel: 22 580 33 92, www.pkobp.pl
10200029 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Kart Kredytowych i Operacji Kartowych, C-inne Warszawa, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1998-01-01, tel: 22 639 60 72, fax: 22 639 60 74, www.pkobp.pl
10200032 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności Masowe 1, C-inne Warszawa, ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2009-01-02, tel: 22 521 98 56, fax: 22 521 72 87, www.pkobp.pl
10200045 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności Masowe 2, C-inne Warszawa, ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2009-01-02, tel: 22 521 98 56, fax: 22 521 72 87, www.pkobp.pl
10200058 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności Masowe 3, C-inne Warszawa, ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2009-01-02, tel: 22 521 98 56, fax: 22 521 72 87, www.pkobp.pl
10200061 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności Masowe 4, C-inne Warszawa, ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2009-01-02, tel: 22 521 98 56, fax: 22 521 72 87, www.pkobp.pl
10200074 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi - Płatności Masowe 5, C-inne Warszawa, ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2010-03-01, tel: 22 521 98 56, fax: 22 521 72 87, www.pkobp.pl
10200117 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Bydgoszczy, C.Oper Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 21, 85-097 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Bydgoszcz, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200120 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Gdańsku, C.Oper Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200133 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Krzeszowicach, C.Oper Krzeszowice, ul. T. Kościuszki 44, 30-065 Krzeszowice, woj. Małopolskie, pow. krakowski, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200146 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Łomiankach, C.Oper Łomianki, ul. Warszawska 148, 05-092 Łomianki, woj. Mazowieckie, pow. warszawski zachodni, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200159 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Częstochowie, C.Oper Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 19, 42-200 Częstochowa, woj. Śląskie, pow. Częstochowa, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200162 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Sosnowcu, C.Oper Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 20, 41-200 Sosnowiec, woj. Śląskie, pow. Sosnowiec, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200175 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Łęcznej, C.Oper Łęczna, ul. Szkolna 6, 21-010 Łęczna, woj. Lubelskie, pow. łęczyński, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200188 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Łodzi, C.Oper Łódź, ul. Aleksandrowska 47, 91-205 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200191 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Olsztynie, C.Oper Olsztyn, ul. Jasna 13, 10-427 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200205 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Poznaniu, C.Oper Poznań, os. Bolesława Śmiałego 121, 60-682 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200218 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Rzeszowie, C.Oper Rzeszów, ul. Grunwaldzka 17, 35-068 Rzeszów, woj. Podkarpackie, pow. Rzeszów, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200221 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Szczecinie, C.Oper Szczecin, ul. Lucjana Rydla 41/42, 70-783 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Szczecin, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200234 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG we Wrocławiu, C.Oper Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 60, 53-333 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200247 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Zielonej Górze, C.Oper Zielona Góra, ul. Powstańców Warszawy 7, 65-807 Zielona Góra, woj. Lubuskie, pow. Zielona Góra, utworzony: 2018-03-15, www.pkobp.pl
10200250 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Zarządzania Gotówką Zespół CZG w Białymstoku, C.Oper Białystok, ul. Bolesława Chrobrego 2, 15-057 Białystok, woj. Podlaskie, pow. Białystok, utworzony: 2018-03-19, www.pkobp.pl
10200263 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrala-rachunki Banku, Inne Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2018-06-27, tel: 22 521 47 74, www.pkobp.pl
10200276 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział w Słowacji/pobočka zahraničnej banky, O. Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2019-06-03, tel: 22 521 87 64, tel: 22 521 98 56, www.pkobp.pl
10201013 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Warszawie, O. Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 4, 00-030 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1949-01-01, www.pkobp.pl
10201026 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 2 w Warszawie, O. Warszawa, ul. Mickiewicza 25, 01-551 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1956-02-15, tel: 22 525 54 70, tel: 22 525 54 48, fax: 22 525 54 35, www.pkobp.pl
10201042 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 4 w Warszawie, O. Warszawa, ul. Targowa 42, 03-733 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1971-11-10, tel: 22 511 96 01, fax: 22 670 25 29, www.pkobp.pl
10201055 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 5 w Warszawie, O. Warszawa, ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1956-11-16, www.pkobp.pl
10201068 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 6 w Warszawie, O. Warszawa, ul. Puławska 15, 00-515 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1956-11-02, tel: 22 521 61 03, fax: 22 521 61 05, www.pkobp.pl
10201097 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 9 w Warszawie, O. Warszawa, ul. Marszałkowska 100/102, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1970-01-01, www.pkobp.pl
10201127 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 12 w Warszawie, O. Warszawa, ul. Korkowa 24, 04-502 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1977-07-20, tel: 22 517 75 00, fax: 22 812 09 38, www.pkobp.pl
10201156 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 14 w Warszawie, O. Warszawa, ul. Leona Kruczkowskiego 6, 00-412 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1987-11-01, tel: 22 537 43 33, fax: 22 621 08 09, www.pkobp.pl
10201169 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 16 w Warszawie, O. Warszawa, ul. Wałbrzyska 11, 02-739 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1991-07-22, tel: 22 549 87 00, fax: 22 549 87 39, www.pkobp.pl
10201185 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 18 w Warszawie, O. Warszawa, ul. Skierniewicka 21, 01-230 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1995-06-12, tel: 22 534 33 02, fax: 22 534 33 29, www.pkobp.pl
10201260 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Białej Podlaskiej, O. Biała Podlaska, ul. Brzeska 27, 21-500 Biała Podlaska, woj. Lubelskie, pow. Biała Podlaska, utworzony: 1954-01-01, tel: 83 343 60 00, fax: 83 343 60 04, www.pkobp.pl
10201332 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Białymstoku, O. Białystok, pl. Rynek Kościuszki 16, 15-426 Białystok, woj. Podlaskie, pow. Białystok, utworzony: 1994-01-01, tel: 85 678 61 15, fax: 85 678 63 99, www.pkobp.pl
10201390 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Bielsku-Białej, O. Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 15, 43-300 Bielsko-Biała, woj. Śląskie, pow. Bielsko-Biała, utworzony: 1953-09-07, tel: 33 828 80 00, fax: 33 828 80 04, www.pkobp.pl
10201433 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Wadowicach, O. Wadowice, ul. Lwowska 20, 34-100 Wadowice, woj. Małopolskie, pow. wadowicki, utworzony: 1954-06-01, tel: 33 873 98 71, tel: 33 873 99 82, fax: 33 873 99 82, www.pkobp.pl
10201462 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Bydgoszczy, O. Bydgoszcz, al. Gdańska 23, 85-005 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Bydgoszcz, utworzony: 1950-01-01, tel: 52 326 11 00, tel: 52 326 11 23, fax: 52 326 12 30, www.pkobp.pl
10201475 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 2 w Bydgoszczy, O. Bydgoszcz, ul. Stary Port 1-3, 85-950 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Bydgoszcz, utworzony: 1970-01-01, tel: 52 326 51 00, fax: 52 326 54 12, www.pkobp.pl
10201491 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Chojnicach, O. Chojnice, ul. Kościerska 3D, 89-600 Chojnice, woj. Pomorskie, pow. chojnicki, utworzony: 1958-03-24, tel: 52 396 58 12, tel: 52 396 58 20, fax: 52 397 54 87, www.pkobp.pl
10201505 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Inowrocławiu, O. Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 39, 88-100 Inowrocław, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. inowrocławski, utworzony: 1953-09-15, tel: 52 354 37 00, tel: 52 354 37 12, fax: 52 357 56 45, www.pkobp.pl
10201563 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Chełmie, O. Chełm, al. Armii Krajowej 6, 22-100 Chełm, woj. Lubelskie, pow. Chełm, utworzony: 1958-10-01, tel: 82 562 66 00, fax: 82 562 66 33, www.pkobp.pl
10201592 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Ciechanowie, O. Ciechanów, ul. Pułtuska 20, 06-400 Ciechanów, woj. Mazowieckie, pow. ciechanowski, utworzony: 1965-10-10, tel: 23 671 24 00, tel: 23 671 24 16, fax: 23 673 56 12, www.pkobp.pl
10201664 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 2 w Częstochowie, O. Częstochowa, al. NMP 19, 42-200 Częstochowa, woj. Śląskie, pow. Częstochowa, utworzony: 1987-12-01, tel: 34 378 10 00, fax: 34 378 10 72, www.pkobp.pl
10201752 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Elblągu, O. Elbląg, ul. Teatralna 9, 82-300 Elbląg, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Elbląg, utworzony: 1953-08-17, tel: 55 239 63 00, tel: 55 239 63 01, fax: 55 239 63 05, www.pkobp.pl
10201778 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Kwidzynie, O. Kwidzyn, ul. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn, woj. Pomorskie, pow. kwidzyński, utworzony: 1965-01-01, tel: 55 262 48 00, tel: 55 262 48 16, fax: 55 262 48 88, www.pkobp.pl
10201811 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Gdańsku, O. Gdańsk, al. Grunwaldzka 105, 80-244 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 1954-02-14, tel: 58 767 88 52, fax: 58 341 17 15, www.pkobp.pl
10201853 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Gdyni, O. Gdynia, ul. Świętojańska 17, 81-368 Gdynia, woj. Pomorskie, pow. Gdynia, utworzony: 1950-01-01, tel: 58 666 87 38, fax: 58 620 69 39, www.pkobp.pl
10201866 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Kartuzach, O. Kartuzy, Rynek 3A, 83-300 Kartuzy, woj. Pomorskie, pow. kartuski, utworzony: 1987-09-28, tel: 58 694 83 00, fax: 58 694 83 16, www.pkobp.pl
10201879 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Kościerzynie, O. Kościerzyna, ul. Dworcowa 3, 83-400 Kościerzyna, woj. Pomorskie, pow. kościerski, utworzony: 1987-10-16, tel: 58 686 45 72, tel: 58 686 22 13, fax: 58 686 40 54, www.pkobp.pl
10201909 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Tczewie, O. Tczew, ul. J.Dąbrowskiego 7A, 83-110 Tczew, woj. Pomorskie, pow. tczewski, utworzony: 1953-01-01, tel: 58 777 99 24, fax: 58 531 25 25, www.pkobp.pl
10201912 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Wejherowie, O. Wejherowo, ul. Sobieskiego 227, 84-200 Wejherowo, woj. Pomorskie, pow. wejherowski, utworzony: 1952-01-01, tel: 58 677 69 01, fax: 58 672 20 81, www.pkobp.pl
10201954 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Gorzowie Wielkopolskim, O. Gorzów Wielkopolski, ul. Kosynierów Gdyńskich 79, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski, utworzony: 1955-03-28, tel: 95 725 56 01, fax: 95 722 34 35, www.pkobp.pl
10201967 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 2 w Gorzowie Wielkopolskim, O. Gorzów Wielkopolski, ul. Górczyńska 21, 66-414 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski, utworzony: 1988-04-15, tel: 95 725 52 25, fax: 95 729 51 04, www.pkobp.pl
10202036 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Sulęcinie, O. Sulęcin, ul. Wojska Polskiego 12, 69-200 Sulęcin, woj. Lubuskie, pow. sulęciński, utworzony: 1989-02-01, tel: 95 755 02 00, fax: 95 755 02 50, www.pkobp.pl
10202124 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Jeleniej Górze, O. Jelenia Góra, ul. Różyckiego 6, 58-506 Jelenia Góra, woj. Dolnośląskie, pow. Jelenia Góra, utworzony: 1953-10-26, tel: 75 643 61 01, www.pkobp.pl
10202137 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Bolesławcu, O. Bolesławiec, Plac ks. Jerzego Popiełuszki 2, 59-700 Bolesławiec, woj. Dolnośląskie, pow. bolesławiecki, utworzony: 1961-06-01, tel: 75 734 04 00, tel: 75 734 04 11, fax: 75 732 23 94, www.pkobp.pl
10202212 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Kaliszu, O. Kalisz, ul. Górnośląska 80, 62-800 Kalisz, woj. Wielkopolskie, pow. Kalisz, utworzony: 1953-08-31, tel: 62 768 12 00, fax: 62 768 12 52, www.pkobp.pl
10202241 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Kępnie, O. Kępno, Rynek 28, 63-600 Kępno, woj. Wielkopolskie, pow. kępiński, utworzony: 1966-03-01, tel: 62 791 35 00, fax: 62 791 35 03, www.pkobp.pl
10202267 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Ostrowie Wielkopolskim, O. Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska 25A, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. Wielkopolskie, pow. ostrowski, utworzony: 1954-06-01, tel: 62 735 03 00, fax: 62 735 03 16, www.pkobp.pl
10202313 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Katowicach, O. Katowice, ul. Damrota 23, 40-022 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1950-01-01, tel: 32 358 50 00, fax: 32 358 50 89, www.pkobp.pl
10202368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Bytomiu, O. Bytom, pl. Tadeusza Kościuszki 1, 41-902 Bytom, woj. Śląskie, pow. Bytom, utworzony: 1953-10-01, tel: 32 397 23 39, fax: 32 397 20 12, www.pkobp.pl
10202384 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Chrzanowie, O. Chrzanów, ul. Świętokrzyska 1, 32-500 Chrzanów, woj. Małopolskie, pow. chrzanowski, utworzony: 1953-08-23, tel: 32 624 85 00, fax: 32 624 85 05, www.pkobp.pl
10202401 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Gliwicach, O. Gliwice, ul. Nowy Świat 9A, 44-100 Gliwice, woj. Śląskie, pow. Gliwice, utworzony: 1955-04-01, tel: 32 338 40 00, www.pkobp.pl
10202430 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Olkuszu, O. Olkusz, ul. Bylicy 6, 32-300 Olkusz, woj. Małopolskie, pow. olkuski, utworzony: 1957-05-15, tel: 32 624 94 00, fax: 32 624 94 22, www.pkobp.pl
10202472 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Rybniku, O. Rybnik, ul. J. i F. Białych 3, 44-200 Rybnik, woj. Śląskie, pow. Rybnik, utworzony: 1955-06-27, tel: 32 429 30 00, fax: 32 429 31 35, www.pkobp.pl
10202498 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Sosnowcu, O. Sosnowiec, ul. Kilińskiego 20, 41-200 Sosnowiec, woj. Śląskie, pow. Sosnowiec, utworzony: 1955-09-19, tel: 32 368 60 00, tel: 32 368 61 33, fax: 32 368 60 89, www.pkobp.pl
10202528 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Tychach, O. Tychy, ul. Dmowskiego 27, 43-100 Tychy, woj. Śląskie, pow. Tychy, utworzony: 1958-08-18, tel: 32 324 90 65, fax: 32 324 90 89, www.pkobp.pl
10202629 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Kielcach, O. Kielce, ul. Sienkiewicza 33/35, 25-005 Kielce, woj. Świętokrzyskie, pow. Kielce, utworzony: 1948-08-01, tel: 41 349 83 00, fax: 41 344 63 08, www.pkobp.pl
10202645 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Busku-Zdroju, O. Busko-Zdrój, pl. Zwycięstwa 18, 28-100 Busko-Zdrój, woj. Świętokrzyskie, pow. buski, utworzony: 1958-03-10, tel: 41 370 55 00, fax: 41 370 55 03, www.pkobp.pl
10202674 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, O. Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Rynek 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. Świętokrzyskie, pow. ostrowiecki, utworzony: 1953-10-16, tel: 41 267 31 00, fax: 41 265 16 33, www.pkobp.pl
10202733 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Jędrzejowie, O. Jędrzejów, ul. 11 Listopada 36, 28-300 Jędrzejów, woj. Świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, utworzony: 1993-09-06, tel: 41 385 44 52, fax: 41 386 52 52, www.pkobp.pl
10202746 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Koninie, O. Konin, ul. 11 Listopada 20A, 62-510 Konin, woj. Wielkopolskie, pow. Konin, utworzony: 1958-10-15, tel: 63 240 21 00, tel: 63 240 21 39, fax: 63 242 20 42, www.pkobp.pl
10202762 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Kole, O. Koło, ul. B.Prusa 8, 62-600 Koło, woj. Wielkopolskie, pow. kolski, utworzony: 1972-01-21, tel: 63 262 67 00, fax: 63 262 67 33, www.pkobp.pl
10202791 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Koszalinie, O. Koszalin, ul. Młyńska 20, 75-054 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Koszalin, utworzony: 1951-12-07, tel: 94 348 51 00, fax: 94 341 05 72, www.pkobp.pl
10202821 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Kołobrzegu, O. Kołobrzeg, ul. Katedralna 33A, 78-100 Kołobrzeg, woj. Zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, utworzony: 1957-07-12, tel: 94 354 87 42, fax: 94 352 63 00, www.pkobp.pl
10202847 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Drawsku Pomorskim, O. Drawsko Pomorskie, ul. Piłsudskiego 20, 78-500 Drawsko Pomorskie, woj. Zachodniopomorskie, pow. drawski, utworzony: 1950-11-28, tel: 94 348 40 20, fax: 94 363 22 67, www.pkobp.pl
10202892 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Krakowie, O. Kraków, ul. Lubicz 17A, 31-503 Kraków, woj. Małopolskie, pow. Kraków, utworzony: 1945-01-01, tel: 12 683 50 00, fax: 12 423 13 62, www.pkobp.pl
10202906 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 2 w Krakowie, O. Kraków, os. Kościuszkowskie 1, 31-858 Kraków, woj. Małopolskie, pow. Kraków, utworzony: 1957-04-23, tel: 12 683 62 00, fax: 12 648 96 51, www.pkobp.pl
10202964 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Krośnie, O. Krosno, ul. Bieszczadzka 3, 38-400 Krosno, woj. Podkarpackie, pow. Krosno, utworzony: 1953-09-15, tel: 13 437 30 00, fax: 13 432 38 79, www.pkobp.pl
10202980 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Sanoku, O. Sanok, ul. Kościuszki 25, 38-500 Sanok, woj. Podkarpackie, pow. sanocki, utworzony: 1954-09-19, tel: 13 469 02 00, fax: 13 463 55 50, www.pkobp.pl
10203017 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Legnicy, O. Legnica, pl. Klasztorny 1, 59-220 Legnica, woj. Dolnośląskie, pow. Legnica, utworzony: 1954-08-09, tel: 76 721 44 00, fax: 76 862 83 94, www.pkobp.pl
10203088 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Lesznie, O. Leszno, ul. Sikorskiego 7A, 64-100 Leszno, woj. Wielkopolskie, pow. Leszno, utworzony: 1955-05-16, tel: 65 525 53 00, tel: 65 525 53 25, fax: 65 525 53 30, www.pkobp.pl
10203121 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Gostyniu, O. Gostyń, ul. św. Floriana 1, 63-800 Gostyń, woj. Wielkopolskie, pow. gostyński, utworzony: 1975-11-03, tel: 65 572 84 00, tel: 65 572 84 10, fax: 65 572 84 20, www.pkobp.pl
10203147 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Lublinie, O. Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 14, 20-002 Lublin, woj. Lubelskie, pow. Lublin, utworzony: 1950-01-01, tel: 81 537 32 10, fax: 81 537 32 01, www.pkobp.pl
10203150 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 2 w Lublinie, O. Lublin, ul. Lipowa 4A, 20-027 Lublin, woj. Lubelskie, pow. Lublin, utworzony: 1971-12-13, tel: 81 537 34 10, fax: 81 537 34 01, www.pkobp.pl
10203176 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 4 w Lublinie, O. Lublin, ul. Zana 32A, 20-601 Lublin, woj. Lubelskie, pow. Lublin, utworzony: 1990-08-01, tel: 81 537 36 10, fax: 81 537 37 50, www.pkobp.pl
10203206 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Lubartowie, O. Lubartów, ul. Lubelska 43, 21-100 Lubartów, woj. Lubelskie, pow. lubartowski, utworzony: 1966-10-17, tel: 81 852 69 00, fax: 81 855 47 16, www.pkobp.pl
10203219 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Puławach, O. Puławy, ul. Partyzantów 3, 24-100 Puławy, woj. Lubelskie, pow. puławski, utworzony: 1968-04-08, tel: 81 880 48 00, fax: 81 880 48 03, www.pkobp.pl
10203235 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Opolu Lubelskim, O. Opole Lubelskie, ul. Nowy Rynek 2, 24-300 Opole Lubelskie, woj. Lubelskie, pow. opolski, utworzony: 1975-10-17, tel: 81 828 46 53, fax: 81 828 46 01, www.pkobp.pl
10203352 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Łodzi, O. Łódź, al. Kościuszki 15, 90-959 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 1930-05-12, tel: 42 670 36 00, fax: 42 670 37 01, www.pkobp.pl
10203378 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 3 w Łodzi, O. Łódź, al. Piłsudskiego 153, 90-959 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 1975-10-01, tel: 42 670 43 02, fax: 42 670 44 01, www.pkobp.pl
10203408 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 6 w Łodzi, O. Łódź, ul. Aleksandrowska 47, 91-205 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 1992-10-15, tel: 42 670 50 00, fax: 42 670 51 57, www.pkobp.pl
10203437 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Pabianicach, O. Pabianice, ul. Zamkowa 40, 95-200 Pabianice, woj. Łódzkie, pow. pabianicki, utworzony: 1953-05-02, tel: 42 225 53 00, fax: 42 225 53 01, www.pkobp.pl
10203440 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Zgierzu, O. Zgierz, pl. Kilińskiego 11, 95-100 Zgierz, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1953-07-01, tel: 42 714 57 00, fax: 42 716 18 94, www.pkobp.pl
10203453 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Nowym Sączu, O. Nowy Sącz, Aleje Wolności 16, 33-300 Nowy Sącz, woj. Małopolskie, pow. Nowy Sącz, utworzony: 1959-02-07, tel: 18 448 35 00, fax: 18 448 35 33, www.pkobp.pl
10203466 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Nowym Targu, O. Nowy Targ, ul. Kolejowa 23, 34-400 Nowy Targ, woj. Małopolskie, pow. nowotarski, utworzony: 1954-09-24, tel: 18 261 47 00, fax: 18 261 47 02, www.pkobp.pl
10203541 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 2 w Olsztynie, O. Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 30, 10-541 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1976-05-10, tel: 89 523 09 00, fax: 89 523 09 80, www.pkobp.pl
10203570 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Bartoszycach, O. Bartoszyce, pl. Konstytucji 3 Maja 21, 11-200 Bartoszyce, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. bartoszycki, utworzony: 1958-07-16, tel: 89 762 84 00, www.pkobp.pl
10203583 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Iławie, O. Iława, ul. Niepodległości 5, 14-200 Iława, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. iławski, utworzony: 1984-04-16, tel: 89 644 51 00, tel: 89 644 51 01, fax: 89 644 51 80, www.pkobp.pl
10203613 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Ostródzie, O. Ostróda, ul. Wyspiańskiego 2, 14-100 Ostróda, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. ostródzki, utworzony: 1954-11-15, tel: 89 642 78 00, fax: 89 642 79 91, www.pkobp.pl
10203639 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Mrągowie, O. Mrągowo, ul. Mała Warszawska 2, 11-700 Mrągowo, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. mrągowski, utworzony: 1975-11-17, tel: 89 743 38 00, fax: 89 743 39 96, www.pkobp.pl
10203668 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Opolu, O. Opole, ul. Reymonta 39, 45-072 Opole, woj. Opolskie, pow. Opole, utworzony: 1952-10-01, tel: 77 401 40 00, fax: 77 454 00 83, www.pkobp.pl
10203714 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Kędzierzynie-Koźlu, O. Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 2B/2C, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. Opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, utworzony: 1954-11-29, tel: 77 406 21 00, fax: 77 406 21 54, www.pkobp.pl
10203802 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Ostrołęce, O. Ostrołęka, ul. Bogusławskiego 22, 07-400 Ostrołęka, woj. Mazowieckie, pow. Ostrołęka, utworzony: 1965-01-01, tel: 29 761 14 00, fax: 29 764 38 31, www.pkobp.pl
10203844 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Pile, O. Piła, ul. Bydgoska 2, 64-920 Piła, woj. Wielkopolskie, pow. pilski, utworzony: 1956-06-22, tel: 67 210 47 01, fax: 67 210 48 08, www.pkobp.pl
10203903 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Wągrowcu, O. Wągrowiec, ul. Jeżyka 2A, 62-100 Wągrowiec, woj. Wielkopolskie, pow. wągrowiecki, utworzony: 1982-02-15, tel: 67 268 04 00, tel: 67 268 04 10, fax: 67 262 04 05, www.pkobp.pl
10203916 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim, O. Piotrków Trybunalski, ul. Gabriela Narutowicza 9/13, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. Łódzkie, pow. Piotrków Trybunalski, utworzony: 1953-08-03, tel: 44 648 43 00, fax: 44 648 43 01, www.pkobp.pl
10203958 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Bełchatowie, O. Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 65, 97-400 Bełchatów, woj. Łódzkie, pow. bełchatowski, utworzony: 1976-11-15, tel: 44 635 05 00, fax: 44 635 06 31, www.pkobp.pl
10203974 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 2 w Płocku, O. Płock, ul. 3 Maja 14, 09-402 Płock, woj. Mazowieckie, pow. Płock, utworzony: 1983-10-03, tel: 24 266 18 00, fax: 24 264 00 77, www.pkobp.pl
10204027 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Poznaniu, O. Poznań, pl. Wolności 3, 60-914 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 1950-01-01, tel: 61 855 51 01, fax: 61 855 50 05, www.pkobp.pl
10204115 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Gnieźnie, O. Gniezno, ul. Chrobrego 12B, 62-200 Gniezno, woj. Wielkopolskie, pow. gnieźnieński, utworzony: 1953-09-14, tel: 61 424 03 00, tel: 61 424 04 00, fax: 61 424 03 82, www.pkobp.pl
10204128 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Szamotułach, O. Szamotuły, ul. Poznańska 1, 64-500 Szamotuły, woj. Wielkopolskie, pow. szamotulski, utworzony: 1969-09-10, tel: 61 292 88 00, fax: 61 855 63 41, www.pkobp.pl
10204144 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Nowym Tomyślu, O. Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 1, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. Wielkopolskie, pow. nowotomyski, utworzony: 1976-02-09, tel: 61 442 06 00, fax: 61 442 38 72, www.pkobp.pl
10204160 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Śremie, O. Śrem, ul. Mickiewicza 85, 63-100 Śrem, woj. Wielkopolskie, pow. śremski, utworzony: 1984-11-17, tel: 61 281 08 00, fax: 61 281 08 05, www.pkobp.pl
10204274 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Przemyślu, O. Przemyśl, ul. Mickiewicza 2, 37-700 Przemyśl, woj. Podkarpackie, pow. Przemyśl, utworzony: 1953-08-01, tel: 16 676 45 00, fax: 16 676 45 06, www.pkobp.pl
10204287 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Jarosławiu, O. Jarosław, ul. Jana Pawła II 8, 37-500 Jarosław, woj. Podkarpackie, pow. jarosławski, utworzony: 1954-06-07, tel: 16 621 39 21, fax: 16 621 65 27, www.pkobp.pl
10204317 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Radomiu, O. Radom, ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom, woj. Mazowieckie, pow. Radom, utworzony: 1953-10-12, tel: 48 368 93 01, fax: 48 363 62 48, www.pkobp.pl
10204391 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Rzeszowie, O. Rzeszów, ul. 3 Maja 23, 35-959 Rzeszów, woj. Podkarpackie, pow. Rzeszów, utworzony: 1945-01-01, tel: 17 875 28 00, fax: 17 875 28 48, www.pkobp.pl
10204405 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 2 w Rzeszowie, O. Rzeszów, ul. Grunwaldzka 17, 35-068 Rzeszów, woj. Podkarpackie, pow. Rzeszów, utworzony: 1970-01-01, tel: 17 875 29 98, fax: 17 853 37 13, www.pkobp.pl
10204476 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Siedlcach, O. Siedlce, ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce, woj. Mazowieckie, pow. Siedlce, utworzony: 1956-12-01, tel: 25 640 03 27, fax: 25 640 03 59, www.pkobp.pl
10204564 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Wieluniu, O. Wieluń, ul. Barycz 3, 98-300 Wieluń, woj. Łódzkie, pow. wieluński, utworzony: 1956-01-01, tel: 43 845 33 00, fax: 43 843 37 88, www.pkobp.pl
10204580 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Skierniewicach, O. Skierniewice, ul. Rawska 3/9, 96-100 Skierniewice, woj. Łódzkie, pow. Skierniewice, utworzony: 1954-03-01, tel: 46 834 56 00, fax: 46 833 46 29, www.pkobp.pl
10204649 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Słupsku, O. Słupsk, ul. Wazów 5, 76-200 Słupsk, woj. Pomorskie, pow. Słupsk, utworzony: 1954-03-19, tel: 59 847 33 00, fax: 59 844 28 09, www.pkobp.pl
10204665 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Człuchowie, O. Człuchów, ul. Zamkowa 26, 77-300 Człuchów, woj. Pomorskie, pow. człuchowski, utworzony: 1957-10-27, tel: 59 834 74 52, fax: 59 834 33 42, www.pkobp.pl
10204681 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Sławnie, O. Sławno, ul. Skłodowskiej-Curie 1, 76-100 Sławno, woj. Zachodniopomorskie, pow. sławieński, utworzony: 1975-10-01, tel: 59 810 08 00, fax: 59 810 08 02, www.pkobp.pl
10204708 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Bytowie, O. Bytów, pl. Wyszyńskiego 7, 77-100 Bytów, woj. Pomorskie, pow. bytowski, utworzony: 1985-02-09, tel: 59 822 95 02, fax: 59 822 23 21, www.pkobp.pl
10204724 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Ełku, O. Ełk, ul. Wojska Polskiego 54, 19-300 Ełk, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. ełcki, utworzony: 1954-11-15, tel: 87 621 85 00, fax: 87 621 85 70, www.pkobp.pl
10204753 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Piszu, O. Pisz, ul. Grunwaldzka 4, 12-200 Pisz, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. piski, utworzony: 1984-09-24, tel: 87 425 28 00, fax: 87 425 28 90, www.pkobp.pl
10204795 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Szczecinie, O. Szczecin, al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Szczecin, utworzony: 1950-01-01, tel: 91 430 60 00, fax: 91 430 60 06, www.pkobp.pl
10204812 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 3 w Szczecinie, O. Szczecin, ul. Rydla 41/42, 70-783 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Szczecin, utworzony: 1993-06-14, tel: 91 430 64 00, fax: 91 464 29 04, www.pkobp.pl
10204867 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Stargardzie Szczecińskim, O. Stargard Szczeciński, ul. Wyszyńskiego 10, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. Zachodniopomorskie, pow. stargardzki, utworzony: 1954-01-01, tel: 91 397 04 00, fax: 91 578 33 13, www.pkobp.pl
10204870 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Świnoujściu, O. Świnoujście, ul. Piłsudskiego 5A, 72-600 Świnoujście, woj. Zachodniopomorskie, pow. Świnoujście, utworzony: 1961-02-15, tel: 91 321 33 43, fax: 91 328 29 38, www.pkobp.pl
10204900 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Bankowości Detalicznej - BIS, Inne Warszawa, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1994-08-01, www.pkobp.pl
10204913 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Tarnobrzegu, O. Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 55, 39-400 Tarnobrzeg, woj. Podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, utworzony: 1966-09-19, tel: 15 856 57 00, fax: 15 823 37 85, www.pkobp.pl
10204926 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Sandomierzu, O. Sandomierz, ul. Mickiewicza 11A, 27-600 Sandomierz, woj. Świętokrzyskie, pow. sandomierski, utworzony: 1957-01-01, tel: 15 832 32 12, fax: 15 832 22 91, www.pkobp.pl
10204939 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Stalowej Woli, O. Stalowa Wola, ul. Wolności 17, 37-450 Stalowa Wola, woj. Podkarpackie, pow. stalowowolski, utworzony: 1987-10-24, tel: 15 843 43 00, fax: 15 842 62 75, www.pkobp.pl
10204955 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 2 w Tarnowie, O. Tarnów, ul. Słoneczna 28/30, 33-100 Tarnów, woj. Małopolskie, pow. Tarnów, utworzony: 1992-09-21, tel: 14 622 85 00, fax: 14 621 42 02, www.pkobp.pl
10204984 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Brzesku, O. Brzesko, pl. Żwirki i Wigury 6, 32-800 Brzesko, woj. Małopolskie, pow. brzeski, utworzony: 1948-01-01, tel: 14 622 57 00, fax: 14 622 57 99, www.pkobp.pl
10205011 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 2 w Toruniu, O. Toruń, ul. Grudziądzka 4, 87-100 Toruń, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Toruń, utworzony: 1985-07-15, tel: 56 610 45 00, fax: 56 610 45 78, www.pkobp.pl
10205024 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Brodnicy, O. Brodnica, ul. Mostowa 2, 87-300 Brodnica, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. brodnicki, utworzony: 1957-08-24, tel: 56 697 17 00, fax: 56 697 17 34, www.pkobp.pl
10205040 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Grudziądzu, O. Grudziądz, ul. Piłsudskiego 15/17, 86-300 Grudziądz, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Grudziądz, utworzony: 1953-08-03, tel: 56 450 32 00, fax: 56 450 33 16, www.pkobp.pl
10205095 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Wałbrzychu, O. Wałbrzych, Rynek 23, 58-300 Wałbrzych, woj. Dolnośląskie, pow. Wałbrzych, utworzony: 1951-01-01, tel: 74 849 44 00, fax: 74 842 41 18, www.pkobp.pl
10205112 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Kłodzku, O. Kłodzko, pl. Jedności 4A, 57-300 Kłodzko, woj. Dolnośląskie, pow. kłodzki, utworzony: 1953-09-15, tel: 74 865 26 11, fax: 74 867 87 78, www.pkobp.pl
10205138 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Świdnicy, O. Świdnica, ul. Pułaskiego 1-5, 58-100 Świdnica, woj. Dolnośląskie, pow. świdnicki, utworzony: 1954-05-24, tel: 74 640 01 02, fax: 74 640 01 01, www.pkobp.pl
10205170 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 we Włocławku, O. Włocławek, ul. Okrzei 64, 87-800 Włocławek, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Włocławek, utworzony: 1954-01-01, tel: 54 237 83 00, fax: 54 231 38 10, www.pkobp.pl
10205200 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Ciechocinku, O. Ciechocinek, ul. Zdrojowa 7, 87-720 Ciechocinek, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. aleksandrowski, utworzony: 1950-06-21, tel: 54 416 44 00, fax: 54 283 61 60, www.pkobp.pl
10205226 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 we Wrocławiu, O. Wrocław, ul. Wita Stwosza 33/35, 50-901 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 1950-01-01, tel: 71 371 34 01, fax: 71 344 89 01, www.pkobp.pl
10205242 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 3 we Wrocławiu, O. Wrocław, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 69, 50-019 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 1990-09-01, tel: 71 371 23 61, fax: 71 371 23 99, www.pkobp.pl
10205297 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Oleśnicy, O. Oleśnica, ul. 3 Maja 1-3, 56-400 Oleśnica, woj. Dolnośląskie, pow. oleśnicki, utworzony: 1958-02-01, tel: 71 398 32 98, fax: 71 398 32 98, www.pkobp.pl
10205356 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Zamościu, O. Zamość, ul. Partyzantów 15, 22-400 Zamość, woj. Lubelskie, pow. Zamość, utworzony: 1954-10-18, tel: 84 677 52 00, fax: 84 677 52 32, www.pkobp.pl
10205385 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Biłgoraju, O. Biłgoraj, ul. Kościuszki 75, 23-400 Biłgoraj, woj. Lubelskie, pow. biłgorajski, utworzony: 1987-10-17, tel: 84 688 15 00, fax: 84 688 15 04, www.pkobp.pl
10205402 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Zielonej Górze, O. Zielona Góra, ul. Żeromskiego 2, 65-066 Zielona Góra, woj. Lubuskie, pow. Zielona Góra, utworzony: 1950-12-28, tel: 68 328 51 00, fax: 68 327 17 47, www.pkobp.pl
10205460 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 1 w Żarach, O. Żary, ul. Przeładunkowa 9, 68-200 Żary, woj. Lubuskie, pow. żarski, utworzony: 1954-09-01, tel: 68 363 05 00, tel: 68 363 05 44, fax: 68 363 05 16, www.pkobp.pl
10205558 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Bankowość Elektroniczna, Inne Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2002-10-15, tel: 22 580 33 92, www.pkobp.pl
10205561 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział 56 w Warszawie, O. Warszawa, ul. Bagatela 15, 02-585 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2005-07-25, tel: 22 525 74 98, fax: 22 849 28 59, www.pkobp.pl
10205574 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Sprzedaży Detalicznej - Oddział, Inne Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2007-06-01, www.pkobp.pl
10205587 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Centrum Bankowości Prywatnej, Inne Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2011-09-15, www.pkobp.pl
10205590 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, CENTRUM KORPORACYJNE I WARSZAWA - Rozliczenia, Inne Warszawa, ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2011-12-01, tel: 22 521 98 56, fax: 22 580 55 55, www.pkobp.pl
10205604 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Świadczenia, Inne Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2011-12-31, tel: 22 580 33 92, www.pkobp.pl
10205617 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi - Płatności Masowe 6, Inne Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2013-09-30, tel: 22 521 98 56, www.pkobp.pl
10205620 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Produktów Zarządzania Środkami Finansowymi - Płatności Masowe 7, Inne Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2013-11-29, tel: 22 521 98 56, www.pkobp.pl
10205633 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Elixir Direct, Inne Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2014-08-01, tel: 22 580 33 92, www.pkobp.pl
10205646 PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna, Rachunek rozliczeniowy, Inne Warszawa, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2014-11-24, www.pkobh.pl
10205659 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Niederlassung Deutschland, Inne Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 52-58, 60-311 Frankfurt am Main, woj. , pow. , utworzony: 2015-10-26, tel: 22 517 76 80, www.pkobp.pl
10205662 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział w Republice Czeskiej/Czech Branch, O. Praha, Klimentská 1216/46, 11-000 Praha 1, woj. , pow. , utworzony: 2017-03-28, tel: 22 517 76 80, www.pkobp.pl
10300006 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Centrala, C-la Warszawa, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1870-07-15, tel: 22 657 72 00, fax: 22 692 50 23, www.citihandlowy.pl
10300019 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej, C-inne Warszawa, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1998-08-01, tel: 22 657 72 00, www.citihandlowy.pl
10300022 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej - Karty Kredytowe, C-inne Warszawa, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2002-09-01, tel: 22 657 72 00, www.citihandlowy.pl
10300035 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, O. Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2017-12-08, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 53 63, fax: 89 539 51 84, www.citihandlowy.pl
10301016 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, I Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1966-11-02, tel: 22 692 51 35, www.citihandlowy.pl
10301029 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, II Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1989-11-01, tel: 22 692 23 13, fax: 22 692 90 36, www.citihandlowy.pl
10301032 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, III Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Wolska 167, 01-258 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1993-02-22, tel: 22 690 10 44, fax: 22 690 22 68, www.citihandlowy.pl
10301045 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Dom Maklerski Banku Handlowego, O. Warszawa, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1992-11-13, tel: 22 690 39 44, tel: 22 690 11 11, fax: 22 690 39 43, www.citihandlowy.pl
10301058 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, IV Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1993-04-19, tel: 22 690 45 00, fax: 22 690 49 10, www.citihandlowy.pl
10301061 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, VI Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1995-10-02, tel: 22 692 51 35, www.citihandlowy.pl
10301074 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Białymstoku, O. Białystok, ul. Józefa Marjańskiego 3, 15-402 Białystok, woj. Podlaskie, pow. Białystok, utworzony: 1991-02-25, tel: 85 654 84 19, fax: 85 745 48 20, www.citihandlowy.pl
10301087 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Bielsku-Białej, O. Bielsko-Biała, ul. Cechowa 22, 43-300 Bielsko-Biała, woj. Śląskie, pow. Bielsko-Biała, utworzony: 1990-10-01, tel: 33 813 91 25, fax: 33 813 91 02, www.citihandlowy.pl
10301090 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Bydgoszczy, O. Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 21, 85-950 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Bydgoszcz, utworzony: 1990-07-15, tel: 52 376 69 00, fax: 52 376 69 24, www.citihandlowy.pl
10301104 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Częstochowie, O. Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 26, 42-200 Częstochowa, woj. Śląskie, pow. Częstochowa, utworzony: 1994-04-05, tel: 34 347 36 00, fax: 34 378 84 21, www.citihandlowy.pl
10301117 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1992-11-30, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301120 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Gdyni, O. Gdynia, ul. Stefana Batorego 28/32, 81-366 Gdynia, woj. Pomorskie, pow. Gdynia, utworzony: 1966-11-02, tel: 58 668 68 31, fax: 58 782 02 60, www.citihandlowy.pl
10301133 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, O. Gorzów Wielkopolski, ul. Mostowa 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski, utworzony: 1993-11-10, tel: 95 721 09 25, fax: 95 721 00 07, www.citihandlowy.pl
10301146 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Kaliszu, O. Kalisz, ul. Górnośląska 64/66, 62-803 Kalisz, woj. Wielkopolskie, pow. Kalisz, utworzony: 1994-03-15, tel: 62 753 85 12, fax: 62 753 85 18, www.citihandlowy.pl
10301159 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Katowicach, O. Katowice, ul. Sokolska 29, 40-086 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1966-11-02, tel: 32 207 45 61, fax: 32 207 45 80, www.citihandlowy.pl
10301162 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1990-11-30, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301175 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Koninie, O. Konin, ul. Fryderyka Chopina 21B, 62-507 Konin, woj. Wielkopolskie, pow. Konin, utworzony: 1994-06-01, tel: 63 240 86 02, fax: 63 240 86 01, www.citihandlowy.pl
10301188 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Krakowie, O. Kraków, ul. Kołowa 8, 30-134 Kraków, woj. Małopolskie, pow. Kraków, utworzony: 1990-10-01, tel: 12 428 94 00, fax: 12 428 94 27, www.citihandlowy.pl
10301191 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Lublinie, O. Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 55, 20-002 Lublin, woj. Lubelskie, pow. Lublin, utworzony: 1989-04-07, tel: 81 535 11 74, fax: 81 535 11 81, www.citihandlowy.pl
10301205 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Łodzi, O. Łódź, ul. Piotrkowska 74, 90-950 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 1966-11-02, tel: 42 638 06 08, fax: 42 638 06 13, www.citihandlowy.pl
10301218 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, O. Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1991-09-02, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 53 63, fax: 89 539 51 84, www.citihandlowy.pl
10301221 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1992-10-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301234 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1994-03-21, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301247 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Poznaniu, O. Poznań, pl. Wolności 4, 61-738 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 1990-07-15, tel: 61 854 40 41, fax: 61 854 41 42, www.citihandlowy.pl
10301250 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1990-08-28, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301263 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Słupsku, O. Słupsk, ul. Sienkiewicza 9, 76-200 Słupsk, woj. Pomorskie, pow. Słupsk, utworzony: 1990-09-04, tel: 59 714 17 00, fax: 59 714 17 01, www.citihandlowy.pl
10301276 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział w Szczecinie, O. Szczecin, pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Szczecin, utworzony: 1968-06-01, tel: 91 888 27 00, www.citihandlowy.pl
10301289 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Oddział we Wrocławiu, O. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7A, 53-332 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 1991-03-11, tel: 71 374 99 73, fax: 71 374 98 26, www.citihandlowy.pl
10301292 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1990-10-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301306 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, VII Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Ostrobramska 75A, 04-175 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1996-12-20, tel: 22 532 30 16, fax: 22 532 30 48, www.citihandlowy.pl
10301319 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-10-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301322 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301335 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301348 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301351 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301364 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301377 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301380 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301393 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301407 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301410 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301423 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301436 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301449 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301452 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301465 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301478 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301481 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301494 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301508 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301511 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301524 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301537 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301540 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301553 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301566 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301579 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301582 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Obsługa Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301595 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1998-10-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301609 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-01-04, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301612 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-01-04, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301625 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-01-04, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301638 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-01-04, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301641 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-01-04, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301654 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Obsługa Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-01-04, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301667 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-01-04, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301670 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-01-04, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301683 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-02-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301696 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-02-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301700 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-02-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301713 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-04-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301726 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-05-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301739 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1999-06-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301742 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2000-07-03, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301755 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2000-08-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301768 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2000-09-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301771 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2000-09-15, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301814 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2000-10-02, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301827 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2000-10-16, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301830 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2000-11-02, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301843 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2000-11-16, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301856 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta, Inne Warszawa, ul. Goleszowska 6, 01-260 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2000-12-18, tel: 22 692 91 57, www.citihandlowy.pl
10301869 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Citiconnect Warszawa, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2004-05-17, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301872 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 4 w Warszawie, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2002-06-03, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301885 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 5 w Warszawie, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2002-06-03, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301898 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 6 w Warszawie, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2002-06-03, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301902 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 7, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2003-03-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301915 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 8, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2003-03-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301928 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 9, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2003-03-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301931 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 10, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2003-03-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301944 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 11, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2003-03-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301957 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 12, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2003-03-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301960 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 13, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2003-03-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301973 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 14, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2003-03-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301986 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 15, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2003-03-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10301999 Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Obsługi Klienta Nr 16, Inne Olsztyn, Pstrowskiego 16, 10-602 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2003-03-01, tel: 89 539 51 79, tel: 89 539 51 79, www.citihandlowy.pl
10500002 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi Klientów, C-la Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1989-01-01, tel: 32 602 53 03, tel: 22 820 40 27, www.ingbank.pl
10500015 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Departament Księgowości Własnej, C-inne Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1996-05-13, tel: 32 604 40 16, www.ingbank.pl
10500028 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi Klientów, C-inne Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1996-10-28, tel: 32 602 53 03, tel: 22 820 40 27, www.ingbank.pl
10500031 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi Klientów, C-inne Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1996-11-22, tel: 32 602 53 03, tel: 22 820 40 27, www.ingbank.pl
10500044 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Departament Obsługi Kredytów Detalicznych, C-inne Katowice, ul. Murckowska 16B, 40-265 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1997-02-17, tel: 32 357 70 00, fax: 32 602 16 30, www.ingbank.pl
10500057 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych, C-inne Warszawa, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1997-06-16, tel: 32 602 53 03, tel: 22 820 40 27, www.ingbank.pl
10500060 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Operacyjnej Obsługi Klienta, C-inne Katowice, ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1997-11-01, tel: 32 357 70 00, fax: 32 357 37 56, www.ingbank.pl
10500073 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi Klientów, C-inne Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2000-08-01, tel: 32 602 53 03, tel: 22 820 40 27, www.ingbank.pl
10500086 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych, C-inne Warszawa, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2002-10-01, tel: 32 602 53 03, tel: 22 820 40 27, www.ingbank.pl
10500099 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi Klientów, C-inne Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2003-03-03, tel: 32 602 53 03, tel: 22 820 40 27, www.ingbank.pl
10500103 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Departament Obsługi Kredytów Detalicznych, C-inne Katowice, ul. Murckowska 16B, 40-265 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2003-05-02, tel: 32 357 70 00, fax: 32 602 16 30, www.ingbank.pl
10500116 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi Klientów, C-inne Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2003-05-02, tel: 32 602 53 03, tel: 22 820 40 27, www.ingbank.pl
10500129 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi Klientów, C-inne Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2004-10-01, tel: 32 602 53 03, tel: 22 820 40 27, www.ingbank.pl
10500132 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi Klientów, C-inne Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2004-10-01, tel: 32 602 53 03, tel: 22 820 40 27, www.ingbank.pl
10500145 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Departament Platform Kredytowych, C-inne Katowice, ul. Murckowska 16C, 40-265 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2005-01-03, tel: 32 357 70 00, www.ingbank.pl
10500158 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi Klientów, C-inne Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2012-07-11, tel: 32 602 53 03, tel: 22 820 40 27, www.ingbank.pl
10500161 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Płatności i Obsługi Klientów, C-inne Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2015-07-01, tel: 32 602 53 03, tel: 22 820 40 27, www.ingbank.pl
10500174 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Białystok, C.Roz. Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500187 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Białystok, C.Roz. Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500190 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Gdynia, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 41-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500204 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Gdańsk II, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500217 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Katowice, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 41-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500220 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Katowice II, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500233 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A.Kielce, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500246 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Kraków, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500259 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Lublin, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500262 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Łódz, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500275 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Olsztyn, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500288 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Opole, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500291 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Poznań, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500305 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Poznań II, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500318 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Szczecin, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500321 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Rzeszów, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500334 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Szczecin II, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500347 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Warszawa, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-10, www.ingbank.pl
10500350 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Bydgoszcz, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 41-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-15, www.ingbank.pl
10500363 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Warszawa II, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-15, www.ingbank.pl
10500376 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Warszawa II, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-15, www.ingbank.pl
10500389 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Wrocław II, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-15, www.ingbank.pl
10500392 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Wrocław, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-17, www.ingbank.pl
10500406 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A.Zielona Góra, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2017-11-17, www.ingbank.pl
10500419 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A. Szczecin III, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2018-08-02, www.ingbank.pl
10500422 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A.Katowice III, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2019-09-13, www.ingbank.pl
10500435 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A.Kraków II, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2019-09-13, www.ingbank.pl
10500448 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A.Wrocław III, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2019-09-13, www.ingbank.pl
10500451 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ING Bank Śląski S.A.Zielona Góra II, C.Oper Katowice, ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2019-09-13, www.ingbank.pl
10501012 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14, O. Legionowo, ul. Handlowa 14, 05-120 Legionowo, woj. Mazowieckie, pow. legionowski, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501025 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A, O. Warszawa, ul. Powsińska 64A, 02-903 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1990-07-01, tel: 22 640 87 33, tel: 22 640 87 35, fax: 22 640 87 77, www.ingbank.pl
10501038 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie ul.Nowowiejska 5, O. Warszawa, ul. Nowowiejska 5, 00-643 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1992-09-01, tel: 22 537 84 00, fax: 22 537 84 09, www.ingbank.pl
10501041 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie ul. Grójecka 81/87, O. Warszawa, ul. Grójecka 81/87, 02-094 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1992-10-12, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501054 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie ul.Belwederska 20/22, O. Warszawa, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1992-10-12, tel: 22 537 85 04, fax: 22 537 85 09, www.ingbank.pl
10501070 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5, O. Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 5, 43-300 Bielsko-Biała, woj. Śląskie, pow. Bielsko-Biała, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501083 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Cieszynie ul. Mennicza 1, O. Cieszyn, ul. Mennicza 1, 43-400 Cieszyn, woj. Śląskie, pow. cieszyński, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501096 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Ustroniu, ul. Ignacego Daszyńskiego 6, O. Ustroń, ul. Ignacego Daszyńskiego 6, 43-450 Ustroń, woj. Śląskie, pow. cieszyński, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501100 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Wadowicach, ul. Lwowska 16, O. Wadowice, ul. Lwowska 16, 34-100 Wadowice, woj. Małopolskie, pow. wadowicki, utworzony: 1993-03-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501113 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Kętach ul. Kościuszki 15, O. Kęty, ul. Kościuszki 15, 32-650 Kęty, woj. Małopolskie, pow. oświęcimski, utworzony: 1994-07-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501139 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2, O. Bydgoszcz, ul. Mostowa 2, 85-110 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Bydgoszcz, utworzony: 1995-06-23, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501142 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38, O. Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38, 42-200 Częstochowa, woj. Śląskie, pow. Częstochowa, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501155 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Lublińcu, Plac Sienkiewicza 8, O. Lubliniec, Plac Sienkiewicza 8, 42-700 Lubliniec, woj. Śląskie, pow. lubliniecki, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501168 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Myszkowie ul. Kopernika 4, O. Myszków, ul. Kopernika 4, 42-300 Myszków, woj. Śląskie, pow. myszkowski, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501171 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Oleśnie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 3, O. Olesno, ul. Władysława Stanisława Reymonta 3, 46-300 Olesno, woj. Opolskie, pow. oleski, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501201 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kolejowa 35A, O. Ostrów Wielkopolski, ul. Kolejowa 31, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. Wielkopolskie, pow. ostrowski, utworzony: 1995-07-24, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501214 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Katowicach, ul. Sokolska 34, O. Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501227 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Będzinie, ul. 11 Listopada 9, O. Będzin, ul. 11 Listopada 9, 42-500 Będzin, woj. Śląskie, pow. będziński, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501230 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Bytomu, ul. Wrocławska 32, O. Bytom, ul. Wrocławska 32, 41-902 Bytom, woj. Śląskie, pow. Bytom, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501243 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Chorzowie ul. Wolności 12, O. Chorzów, ul. Wolności 12, 41-500 Chorzów, woj. Śląskie, pow. Chorzów, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501256 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 10A, O. Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 10A, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. Śląskie, pow. bielski, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501269 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Czeladzi, ul. Bytomska 2, O. Czeladź, ul. Bytomska 2, 41-250 Czeladź, woj. Śląskie, pow. będziński, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501272 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. 3 Maja 1, O. Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. Śląskie, pow. Dąbrowa Górnicza, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501285 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Gliwicach, Rynek 10, O. Gliwice, Rynek 10, 44-100 Gliwice, woj. Śląskie, pow. Gliwice, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501298 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 52, O. Gliwice, ul. Zwycięstwa 52, 44-100 Gliwice, woj. Śląskie, pow. Gliwice, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501302 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 59, O. Jaworzno, ul. Grunwaldzka 59, 43-600 Jaworzno, woj. Śląskie, pow. Jaworzno, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501315 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Pszczynie ul.Bankowa 1, O. Pszczyna, ul. Bankowa 1, 43-200 Pszczyna, woj. Śląskie, pow. pszczyński, utworzony: 1989-01-01, tel: 32 327 94 00, fax: 32 327 94 03, www.ingbank.pl
10501328 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Raciborzu ul.Sienkiewicza 2, O. Racibórz, ul. Sienkiewicza 2, 47-400 Racibórz, woj. Śląskie, pow. raciborski, utworzony: 1989-01-01, tel: 32 412 53 00, fax: 32 412 53 99, www.ingbank.pl
10501331 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Rudzie Śląskiej, ul. Piotra Niedurnego 54, O. Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 54, 41-709 Ruda Śląska, woj. Śląskie, pow. Ruda Śląska, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501344 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Rybniku ul.Wieniawskiego 3, O. Rybnik, ul. Wieniawskiego 3, 44-200 Rybnik, woj. Śląskie, pow. Rybnik, utworzony: 1989-01-01, tel: 32 439 14 01, fax: 32 439 14 77, www.ingbank.pl
10501357 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Siemianowicach Śląskich ul.Świerczewskiego 1, O. Siemianowice Śląskie, ul. Świerczewskiego 1, 41-100 Siemianowice Śląskie, woj. Śląskie, pow. Siemianowice Śląskie, utworzony: 1989-01-01, tel: 32 357 49 30, fax: 32 357 48 22, www.ingbank.pl
10501360 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7, O. Sosnowiec, ul. Stanisława Małachowskiego 7, 41-200 Sosnowiec, woj. Śląskie, pow. Sosnowiec, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501373 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Świętochłowicach ul.Bytomska 8, O. Świętochłowice, ul. Bytomska 8, 41-600 Świętochłowice, woj. Śląskie, pow. Świętochłowice, utworzony: 1989-01-01, tel: 32 346 21 32, tel: 32 346 21 33, fax: 32 346 21 39, www.ingbank.pl
10501386 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowskich Górach, ul. Strzelecka 5, O. Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 5, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. Śląskie, pow. tarnogórski, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501399 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Tychach ul.Aleja Niepodległości 55, O. Tychy, al. Niepodległości 55, 43-100 Tychy, woj. Śląskie, pow. Tychy, utworzony: 1989-01-01, tel: 32 324 17 00, fax: 32 324 17 09, www.ingbank.pl
10501403 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Wodzisławiu Śląskim, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27, O. Wodzisław Śląski, ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. Śląskie, pow. wodzisławski, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501416 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Kielcach ul.Silniczna 26, O. Kielce, ul. Silniczna 26, 25-515 Kielce, woj. Świętokrzyskie, pow. Kielce, utworzony: 1989-01-01, tel: 41 364 94 10, fax: 41 364 93 33, www.ingbank.pl
10501429 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Pińczowie ul. Klasztorna 4, O. Pińczów, ul. Klasztorna 4, 28-400 Pińczów, woj. Świętokrzyskie, pow. pińczowski, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501432 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Starachowicach ul.Krzosa 4, O. Starachowice, ul. Krzosa 4, 27-200 Starachowice, woj. Świętokrzyskie, pow. starachowicki, utworzony: 1989-01-01, tel: 41 276 17 51, tel: 41 276 17 52, fax: 41 276 17 17, www.ingbank.pl
10501445 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Krakowie ul.Al.Pokoju 78, O. Kraków, al. Pokoju 78, 31-564 Kraków, woj. Małopolskie, pow. Kraków, utworzony: 1994-09-01, tel: 12 646 72 01, fax: 12 646 71 09, www.ingbank.pl
10501458 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Krośnie ul.Rynek 8, O. Krosno, ul. Rynek 8, 38-400 Krosno, woj. Podkarpackie, pow. Krosno, utworzony: 1994-04-01, tel: 13 437 33 00, fax: 13 437 33 33, www.ingbank.pl
10501461 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5, O. Łódź, ul. Jana Karskiego 5, 91-071 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 1993-10-15, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501474 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Zakopanem ul.Piaseckiego 28, O. Zakopane, ul. Piaseckiego 28, 34-500 Zakopane, woj. Małopolskie, pow. tatrzański, utworzony: 1991-09-15, tel: 18 202 55 01, tel: 18 202 55 11, fax: 18 202 55 10, www.ingbank.pl
10501487 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Krapkowicach ul.1 Maja 2, O. Krapkowice, ul. 1 Maja 2, 47-300 Krapkowice, woj. Opolskie, pow. krapkowicki, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501490 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Nysie ul.Piastowska 33, O. Nysa, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa, woj. Opolskie, pow. nyski, utworzony: 1989-01-01, tel: 77 400 28 00, fax: 77 400 28 09, www.ingbank.pl
10501504 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2, O. Opole, ul. Zwierzyniecka 2, 45-019 Opole, woj. Opolskie, pow. Opole, utworzony: 1990-06-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501517 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piastowska 14, O. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 14, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. Opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, utworzony: 1994-01-03, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501520 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Poznaniu ul.Piekary 7, O. Poznań, ul. Piekary 7, 61-823 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 1994-01-03, tel: 61 850 67 21, fax: 61 850 67 64, www.ingbank.pl
10501533 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie Podgórnym ul.Poznańska 84, O. Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 84, 62-080 Tarnowo Podgórne, woj. Wielkopolskie, pow. poznański, utworzony: 1996-01-08, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501546 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Przemyślu ul.Dworskiego 39, O. Przemyśl, ul. Dworskiego 39, 37-700 Przemyśl, woj. Podkarpackie, pow. Przemyśl, utworzony: 1995-06-01, tel: 16 677 79 18, fax: 16 677 79 36, www.ingbank.pl
10501559 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Szczecinie ul.3 Maja 30, O. Szczecin, ul. 3 Maja 30, 70-215 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Szczecin, utworzony: 1996-03-18, tel: 91 480 50 12, fax: 91 480 53 16, www.ingbank.pl
10501562 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Tarnowie, ul. Juliusza Słowackiego 33-37, O. Tarnów, ul. Juliusza Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów, woj. Małopolskie, pow. Tarnów, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501575 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72, O. Wrocław, ul. Szewska 72, 50-121 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 1991-07-15, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501588 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Zabrzu ul.Wolności 305, O. Zabrze, ul. Wolności 305, 41-800 Zabrze, woj. Śląskie, pow. Zabrze, utworzony: 1989-01-01, tel: 32 373 64 00, tel: 32 373 64 01, fax: 32 373 64 09, www.ingbank.pl
10501591 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Zawierciu ul. Leśna 6, O. Zawiercie, ul. Leśna 6, 42-400 Zawiercie, woj. Śląskie, pow. zawierciański, utworzony: 1989-01-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501605 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju ul. Mazowiecka 12, O. Jastrzębie-Zdrój, ul. Mazowiecka 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, woj. Śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój, utworzony: 1989-12-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501618 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Olkuszu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62A, O. Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62A, 32-300 Olkusz, woj. Małopolskie, pow. olkuski, utworzony: 1990-07-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501621 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 77, O. Piekary Śląskie, ul. Bytomska 77, 41-940 Piekary Śląskie, woj. Śląskie, pow. Piekary Śląskie, utworzony: 1990-07-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501634 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Mikołowie ul. Karola Miarki 20, O. Mikołów, ul. Karola Miarki 20, 43-190 Mikołów, woj. Śląskie, pow. mikołowski, utworzony: 1990-10-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501676 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Żorach ul. Bankowa 4, O. Żory, ul. Bankowa 4, 44-244 Żory, woj. Śląskie, pow. Żory, utworzony: 1993-05-17, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501722 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Nowym Sączu ul.Kościuszki 13, O. Nowy Sącz, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 33-300 Nowy Sącz, woj. Małopolskie, pow. Nowy Sącz, utworzony: 1996-09-02, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501735 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Koninie ul.1 Maja 15A, O. Konin, ul. 1 Maja 15A, 62-510 Konin, woj. Wielkopolskie, pow. Konin, utworzony: 1997-04-25, tel: 63 247 41 80, fax: 63 247 41 89, www.ingbank.pl
10501748 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Legnicy ul. Wrocławska 27, O. Legnica, ul. Wrocławska 27, 59-220 Legnica, woj. Dolnośląskie, pow. Legnica, utworzony: 1997-01-02, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501751 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Jeleniej Górze, Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54, O. Jelenia Góra, Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyński, 58-500 Jelenia Góra, woj. Dolnośląskie, pow. Jelenia Góra, utworzony: 1997-04-04, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501764 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56, O. Gdańsk, al. Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 1997-07-28, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501777 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Warce ul.Wójtowska 1, O. Warka, ul. Wójtowska 1, 05-660 Warka, woj. Mazowieckie, pow. grójecki, utworzony: 1997-11-17, tel: 48 667 55 12, tel: 48 667 55 19, fax: 48 667 55 20, www.ingbank.pl
10501793 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 40, O. Radom, ul. Stefana Żeromskiego 40, 26-610 Radom, woj. Mazowieckie, pow. Radom, utworzony: 1997-12-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501807 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Olsztynie ul. Towarowa 1, O. Olsztyn, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-12-15, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, fax: 89 532 88 64, www.ingbank.pl
10501810 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Kazimierzy Wielkiej ul.Kościuszki 1, O. Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 1, 28-500 Kazimierza Wielka, woj. Świętokrzyskie, pow. kazimierski, utworzony: 1997-12-15, tel: 41 350 13 30, fax: 41 350 13 39, www.ingbank.pl
10501823 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 17B, O. Białystok, ul. Jana Klemensa Branickiego 17B, 15-085 Białystok, woj. Podlaskie, pow. Białystok, utworzony: 1997-12-15, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501836 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Dębicy, Rynek 27, O. Dębica, Rynek 27, 39-200 Dębica, woj. Podkarpackie, pow. dębicki, utworzony: 1998-01-12, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501849 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1, O. Krynica-Zdrój, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 1, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. Małopolskie, pow. nowosądecki, utworzony: 1997-12-29, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501852 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział we Wrześni ul.Fabryczna 5, O. Września, ul. Fabryczna 5, 62-300 Września, woj. Wielkopolskie, pow. wrzesiński, utworzony: 1997-12-15, tel: 61 437 42 00, fax: 61 437 42 10, www.ingbank.pl
10501881 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Namysłowie ul.Partyzantów 1, O. Namysłów, ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów, woj. Opolskie, pow. namysłowski, utworzony: 1998-02-09, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501894 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Siedlcach ul.Sokołowska 56, O. Siedlce, ul. Sokołowska 56, 08-110 Siedlce, woj. Mazowieckie, pow. Siedlce, utworzony: 1998-06-29, tel: 25 640 43 00, fax: 25 640 43 19, www.ingbank.pl
10501908 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Wałbrzychu ul.Pl.Magistracki 8, O. Wałbrzych, pl. Magistracki 8, 58-300 Wałbrzych, woj. Dolnośląskie, pow. Wałbrzych, utworzony: 1998-07-27, tel: 74 848 48 00, fax: 74 848 48 09, www.ingbank.pl
10501911 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Zielonej Górze ul.Al.Niepodległości 27, O. Zielona Góra, Al. Niepodległości 27, 65-042 Zielona Góra, woj. Lubuskie, pow. Zielona Góra, utworzony: 1998-10-16, tel: 68 328 56 00, fax: 68 328 56 69, www.ingbank.pl
10501924 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Pruszkowie ul.Kościuszki 50, O. Pruszków, ul. Kościuszki 50, 05-800 Pruszków, woj. Mazowieckie, pow. pruszkowski, utworzony: 1998-12-16, tel: 22 739 50 51, fax: 22 739 50 59, www.ingbank.pl
10501937 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Bełchatowie ul. Józefa Piłsudskiego 15, O. Bełchatów, ul. Józefa Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów, woj. Łódzkie, pow. bełchatowski, utworzony: 1999-03-01, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501940 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Elblągu ul.12 Lutego 19, O. Elbląg, ul. 12 Lutego 19, 82-300 Elbląg, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Elbląg, utworzony: 2000-07-17, tel: 55 230 57 00, fax: 55 230 57 10, www.ingbank.pl
10501953 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39, O. Lublin, ul. Tomasza Zana 39, 20-601 Lublin, woj. Lubelskie, pow. Lublin, utworzony: 2001-01-16, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10501966 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Płocku ul.Wyszogrodzka 5A, O. Płock, ul. Wyszogrodzka 5A, 09-407 Płock, woj. Mazowieckie, pow. Płock, utworzony: 2001-11-02, tel: 24 267 51 00, tel: 24 267 51 20, fax: 24 267 51 34, www.ingbank.pl
10501979 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, Oddział w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 26, O. Toruń, ul. Szosa Chełmińska 26, 87-100 Toruń, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Toruń, utworzony: 2001-12-17, tel: 801 222 222, tel: 32 357 00 69, www.ingbank.pl
10600005 Bank BPH Spółka Akcyjna, Centrala, C-la Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 1989-01-01, tel: 12 618 75 67, tel: 618 75 63, fax: 58 300 70 79, www.bph.pl
10600018 Alior Bank Spółka Akcyjna, I Wydział Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2002-06-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600021 Alior Bank Spółka Akcyjna, II Wydział Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2002-06-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600034 Alior Bank Spółka Akcyjna, III Wydział Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2002-06-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600047 Alior Bank Spółka Akcyjna, Centrala - Wydział IV Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2002-11-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600050 Alior Bank Spółka Akcyjna, V Wydział Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2002-11-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600063 Alior Bank Spółka Akcyjna, VI Wydział Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2002-11-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600076 Alior Bank Spółka Akcyjna, Centrum Rozliczeniowe, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2002-12-02, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600089 Alior Bank Spółka Akcyjna, VII Wydział Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2003-07-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600092 Alior Bank Spółka Akcyjna, Wydział VIII Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2003-07-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600106 Alior Bank Spółka Akcyjna, Centrala - Wydział IX Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2003-07-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600119 Alior Bank Spółka Akcyjna, Centrala - Wydział X Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2003-07-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600122 Alior Bank Spółka Akcyjna, Centrala - Wydział XI Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2003-07-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600135 Alior Bank Spółka Akcyjna, Centrala - Wydział XII Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2003-07-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600148 Alior Bank Spółka Akcyjna, Centrala - Wydział XIII Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2003-07-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600151 Alior Bank Spółka Akcyjna, Centrala - Wydział XIV Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2003-07-01, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600164 Alior Bank Spółka Akcyjna, Centrala - Wydział XV Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2006-10-02, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600177 Alior Bank Spółka Akcyjna, Centrala - Wydział XVI Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2006-10-02, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600180 Alior Bank Spółka Akcyjna, Centrala - Wydział XVII Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2006-10-02, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600193 Alior Bank Spółka Akcyjna, Centrala - Wydział XVIII Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2006-10-02, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600207 Alior Bank Spółka Akcyjna, Centrala - Wydział XIX Płatności Masowych, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2006-10-02, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600249 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Białystok, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600252 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Bydgoszcz, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600265 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Gdańsk, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600278 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Katowice, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600281 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Katowice "I", C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600294 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Kielce, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600308 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Kraków, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600311 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Lublin, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600324 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Łódź, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600337 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Olsztyn, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600340 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Poznań, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600353 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Rzeszów, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600366 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Rzeszów "I", C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600379 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Szczecin, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600382 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Warszawa, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600395 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Wrocław, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10600409 Alior Bank Spółka Akcyjna, Departament Rozliczeń - Zielona Góra, C-inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2015-02-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10602777 Alior Bank Spółka Akcyjna, I Wydział Płatności Masowych, Inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2008-06-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10602780 Alior Bank Spółka Akcyjna, II Wydział Płatności Masowych, Inne Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2008-06-16, tel: 22 555 22 22, fax: 22 555 23 23, www.aliorbank.pl
10900004 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, Centrala, C-la Warszawa, Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1989-01-01, tel: 1 9999, tel: 781 119 999, www.santander.pl
10900020 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Kredytowe w Poznaniu, C-inne Poznań, ul. Druskienicka 6, 60-476 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 2000-09-04, tel: 61 849 76 00, fax: 61 849 58 59, fax: 61 856 51 01 do 02, www.santander.pl
10900033 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Szkolenia w Zakrzewie, C-inne Zakrzewo, Zakrzewo 15, 62-270 Kłecko, woj. Wielkopolskie, pow. gnieźnieński, utworzony: 2000-01-25, tel: 61 427 02 03, tel: 61 427 71 30, fax: 61 427 71 90, www.santander.pl
10900046 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, Departament Rachunkowości Operacyjnej, C-inne Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 38-40, 50-950 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 2001-10-01, tel: 19999, www.santander.pl
10900059 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, Centrala - Centrum Usług Rozliczeniowych we Wrocławiu, C-inne Wrocław, ul. Strzegomska 8/10, 53-611 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 370 38 84, fax: 71 370 39 61, www.santander.pl
10900075 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, Centrala - Biuro Obsługi Klienta, C-inne Poznań, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 2002-08-16, tel: 61 856 48 25, fax: 61 856 48 56, www.santander.pl
10900088 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział Centralny, O. Warszawa, Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2018-03-22, www.santander.pl
10901014 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Kasprowicza 119A, 01-949 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1989-02-01, tel: 22 569 55 00, fax: 22 569 55 03, www.santander.pl
10901030 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 13 Oddział w Warszawie, O. Warszawa, Zygmunta Krasińskiego 10, 01-615 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1993-11-15, tel: 22 839 98 05, fax: 22 839 98 01, www.santander.pl
10901043 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 3 Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Jasna 12, 00-013 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1994-05-09, tel: 22 556 91 80, fax: 22 556 91 82, www.santander.pl
10901056 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 4 Oddział w Warszawie, O. Warszawa, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1995-11-20, tel: 22 526 21 00, fax: 22 526 21 01, www.santander.pl
10901069 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Inowrocławiu, O. Inowrocław, ul. Grodzka 5/7, 88-100 Inowrocław, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. inowrocławski, utworzony: 1989-02-01, tel: 52 356 05 59, fax: 52 357 22 59, www.santander.pl
10901072 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Bydgoszczy, O. Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 18, 85-959 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Bydgoszcz, utworzony: 1991-09-02, tel: 52 366 79 10, tel: 52 322 21 24, fax: 52 321 32 28, www.santander.pl
10901098 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Gdańsku, O. Gdańsk, ul. 3 Maja 3, 80-958 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 1989-02-01, tel: 58 308 20 00, tel: 58 302 20 81, fax: 58 302 19 08, www.santander.pl
10901102 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Gdyni, O. Gdynia, ul. 10 Lutego 11, 81-366 Gdynia, woj. Pomorskie, pow. Gdynia, utworzony: 1992-07-15, tel: 58 660 95 10, tel: 58 660 95 12, fax: 58 661 83 29, www.santander.pl
10901115 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Słubicach, O. Słubice, ul. Kościuszki 2, 69-100 Słubice, woj. Lubuskie, pow. słubicki, utworzony: 1991-11-04, tel: 95 759 29 00, fax: 95 759 29 03, www.santander.pl
10901128 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Kaliszu, O. Kalisz, ul. Parczewskiego 9A, 62-800 Kalisz, woj. Wielkopolskie, pow. Kalisz, utworzony: 1989-02-01, tel: 62 765 47 00, fax: 62 765 47 12, www.santander.pl
10901131 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Jarocinie, O. Jarocin, ul. Kilińskiego 2A, 63-200 Jarocin, woj. Wielkopolskie, pow. jarociński, utworzony: 1989-02-01, tel: 62 747 06 00, fax: 62 747 24 58, www.santander.pl
10901144 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Kępnie, O. Kępno, ul. Kościuszki 6, 63-600 Kępno, woj. Wielkopolskie, pow. kępiński, utworzony: 1989-02-01, tel: 62 782 28 01, tel: 62 do 03, fax: 62 782 03 84, www.santander.pl
10901157 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Krotoszynie, O. Krotoszyn, ul. Sienkiewicza 12A, 63-700 Krotoszyn, woj. Wielkopolskie, pow. krotoszyński, utworzony: 1989-02-01, tel: 62 725 51 10, fax: 62 725 25 10, www.santander.pl
10901160 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, O. Ostrów Wielkopolski, pl. Bankowy 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. Wielkopolskie, pow. ostrowski, utworzony: 1989-02-01, tel: 62 737 86 00, fax: 62 736 05 97, www.santander.pl
10901173 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Ostrzeszowie, O. Ostrzeszów, ul. Zamkowa 20, 63-500 Ostrzeszów, woj. Wielkopolskie, pow. ostrzeszowski, utworzony: 1989-02-01, tel: 62 732 23 00, tel: 62 732 23 02, fax: 62 732 23 44, www.santander.pl
10901186 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Katowicach, O. Katowice, ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1993-02-15, tel: 32 609 95 00 do 01, tel: 32 609 95 20, fax: 32 609 95 90, www.santander.pl
10901199 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Koninie, O. Konin, ul. Energetyka 6A, 62-510 Konin, woj. Wielkopolskie, pow. Konin, utworzony: 1989-02-01, tel: 63 244 64 60, fax: 63 242 17 79, www.santander.pl
10901203 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Kole, O. Koło, ul. Zielona 2, 62-600 Koło, woj. Wielkopolskie, pow. kolski, utworzony: 1989-02-01, tel: 63 261 76 60, fax: 63 272 06 65, www.santander.pl
10901216 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Słupcy, O. Słupca, ul. Poznańska 14, 62-400 Słupca, woj. Wielkopolskie, pow. słupecki, utworzony: 1989-02-01, tel: 63 274 71 10, fax: 63 275 30 30, www.santander.pl
10901229 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Turku, O. Turek, pl. Sienkiewicza 2, 62-700 Turek, woj. Wielkopolskie, pow. turecki, utworzony: 1989-02-01, tel: 63 280 37 60, fax: 63 278 53 11, www.santander.pl
10901232 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Legnicy, O. Legnica, ul. Gwarna 4A, 59-220 Legnica, woj. Dolnośląskie, pow. Legnica, utworzony: 1992-03-16, tel: 76 852 26 44, tel: 76 866 51 40, fax: 76 852 26 63, www.santander.pl
10901245 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Lesznie, O. Leszno, ul. Słowiańska 33, 64-100 Leszno, woj. Wielkopolskie, pow. Leszno, utworzony: 1989-02-01, tel: 65 525 62 00, fax: 65 525 62 20, www.santander.pl
10901258 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Gostyniu, O. Gostyń, ul. Bojanowskiego 22, 63-800 Gostyń, woj. Wielkopolskie, pow. gostyński, utworzony: 1989-02-01, tel: 65 572 97 00, fax: 65 572 12 76, www.santander.pl
10901261 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Górze, O. Góra, ul. Piłsudskiego 13, 56-200 Góra, woj. Dolnośląskie, pow. górowski, utworzony: 1989-02-01, tel: 65 544 35 00, fax: 65 544 35 03, www.santander.pl
10901274 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Kościanie, O. Kościan, al. Kościuszki 2, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie, pow. kościański, utworzony: 1989-02-01, tel: 65 512 85 00, fax: 65 512 85 02, www.santander.pl
10901287 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Rawiczu, O. Rawicz, Rynek 18, 63-900 Rawicz, woj. Wielkopolskie, pow. rawicki, utworzony: 1989-02-01, tel: 65 546 66 00, fax: 65 546 66 02, www.santander.pl
10901290 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział we Wschowie, O. Wschowa, ul. Niepodległości 3A, 67-400 Wschowa, woj. Lubuskie, pow. wschowski, utworzony: 1989-02-01, tel: 65 540 81 00, fax: 65 540 55 25, fax: 65 540 81 13, www.santander.pl
10901304 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Łodzi, O. Łódź, ul. Sienkiewicza 24, 90-950 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 1989-02-01, tel: 42 631 81 00, fax: 42 633 99 40, www.santander.pl
10901317 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Chodzieży, O. Chodzież, ul. Ks.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 4, 64-800 Chodzież, woj. Wielkopolskie, pow. chodzieski, utworzony: 1989-02-01, tel: 67 282 11 27, tel: 67 282 01 60, fax: 67 282 26 22, www.santander.pl
10901320 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Pile, O. Piła, ul. Sikorskiego 81, 64-920 Piła, woj. Wielkopolskie, pow. pilski, utworzony: 1992-07-27, tel: 67 210 55 01, fax: 67 210 55 03, www.santander.pl
10901333 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 3 Oddział w Płocku, O. Płock, ul. Tysiąclecia 1A, 09-400 Płock, woj. Mazowieckie, pow. Płock, utworzony: 1991-06-01, tel: 24 231 38 01 do 06, fax: 24 231 38 10, www.santander.pl
10901346 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Poznaniu, O. Poznań, ul. Jugosłowiańska 10, 60-301 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 1989-02-01, tel: 61 864 61 00, fax: 61 864 61 40, www.santander.pl
10901359 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 3 Oddział w Poznaniu, O. Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16, 61-895 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 1989-02-01, tel: 61 856 44 01, fax: 61 856 42 20, www.santander.pl
10901362 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 6 Oddział w Poznaniu, O. Poznań, pl. Wolności 15, 60-967 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 1989-02-01, tel: 61 856 46 09, fax: 61 852 87 71, www.santander.pl
10901375 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Gnieźnie, O. Gniezno, ul. Sienkiewicza 17, 62-200 Gniezno, woj. Wielkopolskie, pow. gnieźnieński, utworzony: 1989-02-01, tel: 61 424 01 00, fax: 61 426 10 01, www.santander.pl
10901388 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Nowym Tomyślu, O. Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 13, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. Wielkopolskie, pow. nowotomyski, utworzony: 1989-02-01, tel: 61 442 13 00, fax: 61 442 22 43, fax: 61 442 31 89, www.santander.pl
10901391 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Szamotułach, O. Szamotuły, ul. Dworcowa 27, 64-500 Szamotuły, woj. Wielkopolskie, pow. szamotulski, utworzony: 1989-02-01, tel: 61 293 14 70, fax: 61 292 00 90, www.santander.pl
10901405 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Śremie, O. Śrem, pl. 20 Października 31, 63-100 Śrem, woj. Wielkopolskie, pow. śremski, utworzony: 1989-02-01, tel: 61 281 02 00, fax: 61 283 02 05, www.santander.pl
10901418 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Środzie Wielkopolskiej, O. Środa Wielkopolska, ul. Czerwonego Krzyża 6, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. Wielkopolskie, pow. średzki, utworzony: 1989-02-01, tel: 61 286 65 00, fax: 61 285 22 69, fax: 61 285 23 11, www.santander.pl
10901421 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział we Wrześni, O. Września, ul. Warszawska 17, 62-300 Września, woj. Wielkopolskie, pow. wrzesiński, utworzony: 1989-02-01, tel: 61 437 08 70, fax: 61 436 01 60, www.santander.pl
10901434 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Grodzisku Wielkopolskim, O. Grodzisk Wielkopolski, ul. Poznańska 13, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, woj. Wielkopolskie, pow. grodziski, utworzony: 1989-02-01, tel: 61 442 14 00, fax: 61 442 14 01, www.santander.pl
10901447 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 5 Oddział w Poznaniu, O. Poznań, ul. Św.Marcin 66/72, 60-967 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 1991-01-02, tel: 61 856 42 72, fax: 61 852 81 11, www.santander.pl
10901450 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Swarzędzu, O. Swarzędz, ul. Dworcowa 7, 62-020 Swarzędz, woj. Wielkopolskie, pow. poznański, utworzony: 1992-10-14, tel: 61 818 74 00, fax: 61 817 28 20, www.santander.pl
10901463 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Poznaniu, O. Poznań, pl. Wolności 15, 60-967 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 1992-11-10, tel: 61 856 46 09, fax: 61 852 87 71, www.santander.pl
10901476 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 4 Oddział w Poznaniu, O. Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61-895 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 1992-10-02, tel: 61 856 44 01, fax: 61 856 42 20, www.santander.pl
10901489 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, CUR Wydział Rozliczeń Elektronicznych, Inne Poznań, pl. Andersa 5, 61-894 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 1996-01-15, tel: 61 856 53 18, fax: 61 856 53 64, www.santander.pl
10901492 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 3 Oddział w Szczecinie, O. Szczecin, ul. Piłsudskiego 7, 70-422 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Szczecin, utworzony: 1995-01-23, tel: 91 432 93 93, fax: 91 433 44 90, www.santander.pl
10901506 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Toruniu, O. Toruń, ul. Krasińskiego 2, 87-100 Toruń, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Toruń, utworzony: 1989-02-01, tel: 56 610 36 00, fax: 56 622 74 91, www.santander.pl
10901519 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział we Włocławku, O. Włocławek, ul. Kościuszki 6, 87-810 Włocławek, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Włocławek, utworzony: 1994-06-01, tel: 54 231 37 04, tel: 54 412 77 00, fax: 54 231 37 34, www.santander.pl
10901522 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 5 Oddział we Wrocławiu, O. Wrocław, pl. Kościuszki 7/8, 50-950 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 1989-02-01, tel: 71 370 64 00, fax: 71 370 66 50, www.santander.pl
10901535 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Zielonej Górze, O. Zielona Góra, ul. Bankowa 5, 65-950 Zielona Góra, woj. Lubuskie, pow. Zielona Góra, utworzony: 1989-02-01, tel: 68 328 87 00, fax: 68 325 54 37, www.santander.pl
10901548 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Gubinie, O. Gubin, ul. Ułanów Karpackich 3, 66-620 Gubin, woj. Lubuskie, pow. krośnieński, utworzony: 1989-02-01, tel: 68 359 01 30, fax: 68 359 44 11, www.santander.pl
10901551 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Krośnie Odrzańskim, O. Krosno Odrzańskie, ul. Bankowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. Lubuskie, pow. krośnieński, utworzony: 1989-02-01, tel: 68 383 50 96, fax: 68 383 66 67, www.santander.pl
10901564 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Lubsku, O. Lubsko, ul. XX-Lecia 10, 68-300 Lubsko, woj. Lubuskie, pow. żarski, utworzony: 1989-02-01, tel: 68 372 51 50, fax: 68 372 22 84, fax: 68 372 51 55, www.santander.pl
10901577 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Nowej Soli, O. Nowa Sól, ul. Moniuszki 9, 67-100 Nowa Sól, woj. Lubuskie, pow. nowosolski, utworzony: 1989-02-01, tel: 68 356 05 00, fax: 68 387 36 25, www.santander.pl
10901580 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Sulechowie, O. Sulechów, al. Niepodległości 5, 66-100 Sulechów, woj. Lubuskie, pow. zielonogórski, utworzony: 1989-02-01, tel: 68 385 10 30, fax: 68 385 10 51, www.santander.pl
10901593 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Świebodzinie, O. Świebodzin, ul. Głogowska 8, 66-200 Świebodzin, woj. Lubuskie, pow. świebodziński, utworzony: 1989-02-01, tel: 68 382 03 00, fax: 68 382 09 01, www.santander.pl
10901607 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Wolsztynie, O. Wolsztyn, Rynek 7, 64-200 Wolsztyn, woj. Wielkopolskie, pow. wolsztyński, utworzony: 1989-02-01, tel: 68 347 01 00, fax: 68 384 38 62, www.santander.pl
10901623 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 3 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, O. Gorzów Wielkopolski, ul. Gen.Wł.Sikorskiego 24, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski, utworzony: 1997-04-28, tel: 95 733 62 40, fax: 95 733 62 59, www.santander.pl
10901636 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Zielonej Górze, O. Zielona Góra, ul. Bankowa 5, 65-950 Zielona Góra, woj. Lubuskie, pow. Zielona Góra, utworzony: 1997-09-01, tel: 68 328 87 00, fax: 68 325 54 37, www.santander.pl
10901649 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 3 Oddział w Opolu, O. Opole, ul. Ozimska 6, 45-057 Opole, woj. Opolskie, pow. Opole, utworzony: 1998-01-29, tel: 77 451 68 00, fax: 77 454 24 38, www.santander.pl
10901652 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Tychach, O. Tychy, ul. Bałuckiego 4, 43-100 Tychy, woj. Śląskie, pow. Tychy, utworzony: 1998-04-01, tel: 32 326 24 00, fax: 32 326 24 02, www.santander.pl
10901665 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Krakowie, O. Kraków, ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków, woj. Małopolskie, pow. Kraków, utworzony: 1998-05-04, tel: 12 638 90 00, tel: 12 638 90 16, fax: 12 638 90 07, www.santander.pl
10901678 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Grudziądzu, O. Grudziądz, al. 23 Stycznia 42, 86-300 Grudziądz, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Grudziądz, utworzony: 1998-05-15, tel: 56 451 15 00, fax: 56 461 20 12, www.santander.pl
10901681 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Świebodzicach, O. Świebodzice, Al. Lipowe 5, 58-160 Świebodzice, woj. Dolnośląskie, pow. świdnicki, utworzony: 1998-06-29, tel: 74 856 17 40 do 63, fax: 74 854 25 80, www.santander.pl
10901694 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 5 Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1998-07-01, tel: 22 549 66 60, tel: 22 549 66 68, fax: 22 549 66 65, www.santander.pl
10901708 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 4 Oddział w Jeleniej Górze, O. Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 1A, 58-506 Jelenia Góra, woj. Dolnośląskie, pow. Jelenia Góra, utworzony: 1998-12-01, tel: 75 753 81 00, fax: 75 753 81 02, www.santander.pl
10901711 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Koszalinie, O. Koszalin, ul. 1 Maja 12, 75-800 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Koszalin, utworzony: 1999-06-01, tel: 94 346 16 50, fax: 94 346 16 51, www.santander.pl
10901737 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 7 Oddział w Poznaniu, O. Poznań, ul. Gronowa 22, 61-680 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 1999-08-16, tel: 61 827 48 00, fax: 61 827 48 01, www.santander.pl
10901740 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Bielsku-Białej, O. Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 22, 43-300 Bielsko-Biała, woj. Śląskie, pow. Bielsko-Biała, utworzony: 1999-08-16, tel: 33 819 10 00, fax: 33 819 10 05, www.santander.pl
10901753 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 6 Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Tarnowiecka 13, 04-174 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2000-05-02, tel: 22 516 92 80, fax: 22 516 92 90, www.santander.pl
10901766 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Gliwicach, O. Gliwice, ul. Dolnych Wałów 1, 44-100 Gliwice, woj. Śląskie, pow. Gliwice, utworzony: 2000-10-02, tel: 32 401 10 00, tel: 32 401 10 01, fax: 32 401 10 02, www.santander.pl
10901779 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Bytomiu, O. Bytom, ul. Dworcowa 4, 41-902 Bytom, woj. Śląskie, pow. Bytom, utworzony: 2000-10-02, tel: 32 283 40 00 do 17, fax: 32 281 29 47, fax: 32 281 37 61, www.santander.pl
10901782 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Cieszynie, O. Cieszyn, Rynek 14, 43-400 Cieszyn, woj. Śląskie, pow. cieszyński, utworzony: 2000-10-01, tel: 33 851 66 40 do 42, fax: 33 851 56 15, www.santander.pl
10901795 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Częstochowie, O. Częstochowa, ul. Krótka 46/48, 42-200 Częstochowa, woj. Śląskie, pow. Częstochowa, utworzony: 2000-10-02, tel: 34 366 91 30, fax: 34 366 91 33, www.santander.pl
10901809 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Katowicach, O. Katowice, al. Wojciecha Korfantego 5, 40-005 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2000-10-02, tel: 32 201 59 50, tel: 32 do 69, fax: 32 201 59 64, www.santander.pl
10901812 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Świętochłowicach, O. Świętochłowice, ul. Katowicka 53, 41-600 Świętochłowice, woj. Śląskie, pow. Świętochłowice, utworzony: 2000-10-02, tel: 32 349 79 60, fax: 32 245 40 76, www.santander.pl
10901825 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Tarnowskich Górach, O. Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 1, 42-600 Tarnowskie Góry, woj. Śląskie, pow. tarnogórski, utworzony: 2000-10-02, tel: 32 393 29 10, fax: 32 393 29 11, www.santander.pl
10901838 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Tarnowie, O. Tarnów, ul. Bitwy o Wał Pomorski 6, 33-100 Tarnów, woj. Małopolskie, pow. Tarnów, utworzony: 2000-10-02, tel: 14 627 11 20, tel: 14 627 11 24 do 25, fax: 14 627 11 21, www.santander.pl
10901841 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 7 Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Światowida 17, 03-144 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2001-08-14, www.santander.pl
10901854 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 8 Oddział w Poznaniu, O. Poznań, pl. Generała Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 2001-04-10, tel: 61 850 33 51, tel: 61 do 52, fax: 61 850 33 53, www.santander.pl
10901867 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, Dom Maklerski, B.M. Poznań, pl. Wolności 15, 60-967 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 2001-03-05, tel: 61 856 48 88, fax: 61 856 47 70, www.santander.pl
10901870 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 8 Oddział w Warszawie, O. Warszawa, pl. Zbawiciela 2, 00-642 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2001-10-22, tel: 22 583 42 01, fax: 22 583 41 13, www.santander.pl
10901883 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 9 Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul.Złota 44, 00-120 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2001-10-22, tel: 22 525 83 70, tel: 22 525 83 71, fax: 22 525 83 96, www.santander.pl
10901896 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 3 Oddział w Bydgoszczy, O. Bydgoszcz, ul. Szubińska 83, 85-312 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Bydgoszcz, utworzony: 2001-10-22, tel: 52 360 58 00, tel: 52 do 06, fax: 52 360 58 20, fax: 52 360 58 27, www.santander.pl
10901900 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, O. Gorzów Wielkopolski, ul. Kombatantów 2, 66-414 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski, utworzony: 2001-10-22, tel: 95 721 92 19, fax: 95 725 88 08, www.santander.pl
10901926 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Jeleniej Górze, O. Jelenia Góra, pl. Niepodległości 4, 58-500 Jelenia Góra, woj. Dolnośląskie, pow. Jelenia Góra, utworzony: 2001-10-22, tel: 75 753 86 00, tel: 75 do 49, fax: 75 752 27 49, fax: 75 753 31 49, www.santander.pl
10901939 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Bolesławcu, O. Bolesławiec, ul. Bankowa 12, 59-700 Bolesławiec, woj. Dolnośląskie, pow. bolesławiecki, utworzony: 2001-10-22, tel: 75 732 36 26 do 28, tel: 75 732 30 32, fax: 75 732 64 33, www.santander.pl
10901942 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Kamiennej Górze, O. Kamienna Góra, ul. Parkowa 1, 58-400 Kamienna Góra, woj. Dolnośląskie, pow. kamiennogórski, utworzony: 2001-10-22, tel: 75 744 94 00, fax: 75 744 40 65, www.santander.pl
10901955 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Lubaniu, O. Lubań, pl. 3 Maja 16, 59-800 Lubań, woj. Dolnośląskie, pow. lubański, utworzony: 2001-10-22, tel: 75 722 96 50, fax: 75 722 96 69, fax: 75 722 41 68, www.santander.pl
10901968 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Zgorzelcu, O. Zgorzelec, ul. Wolności 11, 59-900 Zgorzelec, woj. Dolnośląskie, pow. zgorzelecki, utworzony: 2001-10-22, tel: 75 777 02 60, tel: 75 do 99, fax: 75 777 02 64, fax: 75 775 23 80, www.santander.pl
10901971 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Bogatyni, O. Bogatynia, ul. Daszyńskiego 4ABC, 59-920 Bogatynia, woj. Dolnośląskie, pow. zgorzelecki, utworzony: 2001-10-22, tel: 75 772 10 40, tel: 75 do 62, fax: 75 774 10 20, www.santander.pl
10901984 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Szklarskiej Porębie, O. Szklarska Poręba, ul. Jedności Narodowej 16, 58-580 Szklarska Poręba, woj. Dolnośląskie, pow. jeleniogórski, utworzony: 2001-10-22, tel: 75 753 81 90, tel: 75 do 92, fax: 75 753 81 80, www.santander.pl
10901997 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Jeleniej Górze, O. Jelenia Góra, pl. Niepodległości 4, 58-500 Jelenia Góra, woj. Dolnośląskie, pow. Jelenia Góra, utworzony: 2001-10-22, tel: 75 753 86 00, fax: 75 752 27 49, www.santander.pl
10902008 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 4 Oddział w Katowicach, O. Katowice, ul. Katowicka 61, 40-174 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2001-10-22, tel: 32 351 39 25, fax: 32 351 39 26, www.santander.pl
10902011 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Bytomiu, O. Bytom, ul. Dworcowa 4, 41-902 Bytom, woj. Śląskie, pow. Bytom, utworzony: 2001-10-22, tel: 32 283 40 00 do 17, fax: 32 281 29 47, fax: 32 281 37 61, www.santander.pl
10902024 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Chorzowie, O. Chorzów, ul. Wolności 24, 41-500 Chorzów, woj. Śląskie, pow. Chorzów, utworzony: 2001-10-22, tel: 32 241 24 12, fax: 32 241 51 17, www.santander.pl
10902037 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Rudzie Śląskiej, O. Ruda Śląska, ul. P.Niedurnego 44, 41-709 Ruda Śląska, woj. Śląskie, pow. Ruda Śląska, utworzony: 2001-10-22, tel: 32 248 62 31, tel: 32 do 37, fax: 32 248 70 17, www.santander.pl
10902040 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Kielcach, O. Kielce, ul.Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce, woj. Świętokrzyskie, pow. Kielce, utworzony: 2001-10-22, tel: 41 335 86 00, fax: 41 335 86 07, www.santander.pl
10902053 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Krakowie, O. Kraków, ul. Karmelicka 9, 31-133 Kraków, woj. Małopolskie, pow. Kraków, utworzony: 2001-10-22, tel: 12 424 10 20, fax: 12 423 40 80, www.santander.pl
10902066 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Legnicy, O. Legnica, ul. Gwarna 4A, 59-220 Legnica, woj. Dolnośląskie, pow. Legnica, utworzony: 2001-10-22, tel: 76 866 51 40, fax: 76 852 26 63, www.santander.pl
10902079 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Głogowie, O. Głogów, ul. Obrońców Pokoju 12, 67-200 Głogów, woj. Dolnośląskie, pow. głogowski, utworzony: 2001-10-22, tel: 76 837 30 28, www.santander.pl
10902082 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Lubinie, O. Lubin, ul. Odrodzenia 5, 59-300 Lubin, woj. Dolnośląskie, pow. lubiński, utworzony: 2001-10-22, tel: 76 840 48 88, fax: 76 844 11 55, fax: 76 844 42 15, www.santander.pl
10902095 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Złotoryi, O. Złotoryja, Rynek 5, 59-500 Złotoryja, woj. Dolnośląskie, pow. złotoryjski, utworzony: 2001-10-22, tel: 76 878 84 40, tel: 76 do 69, fax: 76 878 14 44, www.santander.pl
10902109 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Polkowicach, O. Polkowice, ul. Rynek 41B, 59-100 Polkowice, woj. Dolnośląskie, pow. polkowicki, utworzony: 2001-10-22, tel: 76 845 57 10, fax: 76 845 57 11, www.santander.pl
10902112 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Głogowie, O. Głogów, ul. Obrońców Pokoju 12, 67-200 Głogów, woj. Dolnośląskie, pow. głogowski, utworzony: 2001-10-22, tel: 76 837 30 28, fax: 76 833 58 01, www.santander.pl
10902125 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Lesznie, O. Leszno, ul. Słowiańska 50, 64-100 Leszno, woj. Wielkopolskie, pow. Leszno, utworzony: 2001-10-22, tel: 65 525 86 50, fax: 65 525 86 75, www.santander.pl
10902138 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Opolu, O. Opole, ul. Ozimska 6, 45-057 Opole, woj. Opolskie, pow. Opole, utworzony: 2001-10-22, tel: 77 451 68 00, fax: 77 454 24 38, www.santander.pl
10902141 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Brzegu, O. Brzeg, ul. Powstańców Śląskich 6, 49-300 Brzeg, woj. Opolskie, pow. brzeski, utworzony: 2001-10-22, tel: 77 424 20 00, fax: 77 424 20 02, www.santander.pl
10902154 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Głubczycach, O. Głubczyce, ul. Powstańców 4, 48-100 Głubczyce, woj. Opolskie, pow. głubczycki, utworzony: 2001-10-22, tel: 77 403 61 70, tel: 77 403 61 80, fax: 77 403 61 99, www.santander.pl
10902167 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Głuchołazach, O. Głuchołazy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22, 48-340 Głuchołazy, woj. Opolskie, pow. nyski, utworzony: 2001-10-22, tel: 77 434 17 00 do 11, fax: 77 434 17 19, fax: 77 434 17 29, www.santander.pl
10902170 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Kluczborku, O. Kluczbork, Rynek 16, 46-200 Kluczbork, woj. Opolskie, pow. kluczborski, utworzony: 2001-10-22, tel: 77 418 24 01, tel: 77 do 04, fax: 77 418 22 01, www.santander.pl
10902183 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Kędzierzynie-Koźlu, O. Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. Opolskie, pow. kędzierzyńsko-kozielski, utworzony: 2001-10-22, tel: 77 472 28 70 do 79, fax: 77 472 28 80, www.santander.pl
10902196 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Namysłowie, O. Namysłów, ul. Dubois 5, 46-100 Namysłów, woj. Opolskie, pow. namysłowski, utworzony: 2001-10-22, tel: 77 410 53 01, tel: 77 do 04, fax: 77 410 53 01, www.santander.pl
10902200 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Niemodlinie, O. Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34, 49-100 Niemodlin, woj. Opolskie, pow. opolski, utworzony: 2001-10-22, tel: 77 460 64 24, fax: 77 460 73 07, www.santander.pl
10902213 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Paczkowie, O. Paczków, Rynek 11, 48-370 Paczków, woj. Opolskie, pow. nyski, utworzony: 2001-10-22, tel: 77 431 65 55, fax: 77 431 65 66, www.santander.pl
10902226 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Prudniku, O. Prudnik, ul. Piastowska 18, 48-200 Prudnik, woj. Opolskie, pow. prudnicki, utworzony: 2001-10-22, tel: 77 406 76 50, fax: 77 436 22 78, fax: 77 436 84 84, www.santander.pl
10902239 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Strzelcach Opolskich, O. Strzelce Opolskie, ul. Zamkowa 1, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. Opolskie, pow. strzelecki, utworzony: 2001-10-22, tel: 77 404 99 66, tel: 77 do 69, fax: 77 404 99 69, fax: 77 do 70, www.santander.pl
10902242 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Opolu, O. Opole, ul. Ozimska 6, 45-057 Opole, woj. Opolskie, pow. Opole, utworzony: 2001-10-22, tel: 77 451 68 00, fax: 77 454 24 38, www.santander.pl
10902255 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 9 Oddział w Poznaniu, O. Poznań, ul. Fredry 12, 61-700 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 2001-10-22, tel: 61 854 94 00, tel: 61 854 94 02, fax: 61 854 94 03, www.santander.pl
10902268 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Szczecinie, O. Szczecin, al. Niepodległości 26, 70-556 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Szczecin, utworzony: 2001-10-22, tel: 91 480 29 00, fax: 91 480 29 44, www.santander.pl
10902271 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Wałbrzychu, O. Wałbrzych, ul. Chrobrego 7, 58-300 Wałbrzych, woj. Dolnośląskie, pow. Wałbrzych, utworzony: 2001-10-22, tel: 74 888 01 30, fax: 74 888 01 31, www.santander.pl
10902284 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Bielawie, O. Bielawa, ul. 1 Maja 34, 58-260 Bielawa, woj. Dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, utworzony: 2001-10-22, tel: 74 834 46 00, fax: 74 833 45 61, www.santander.pl
10902297 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej, O. Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. Dolnośląskie, pow. kłodzki, utworzony: 2001-10-22, tel: 74 811 78 00, fax: 74 811 78 26, www.santander.pl
10902301 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Dzierżoniowie, O. Dzierżoniów, ul. Mickiewicza 4, 58-200 Dzierżoniów, woj. Dolnośląskie, pow. dzierżoniowski, utworzony: 2001-10-22, tel: 74 832 56 00, fax: 74 832 56 33, fax: 74 832 56 34, www.santander.pl
10902314 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Głuszycy, O. Głuszyca, ul. Grunwaldzka 10, 58-340 Głuszyca, woj. Dolnośląskie, pow. wałbrzyski, utworzony: 2001-10-22, tel: 74 887 03 70, fax: 74 887 03 82, www.santander.pl
10902327 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Kłodzku, O. Kłodzko, ul. Kościuszki 7, 57-300 Kłodzko, woj. Dolnośląskie, pow. kłodzki, utworzony: 2001-10-22, tel: 74 865 78 00 do 01, tel: 74 865 78 05, fax: 74 867 26 16, fax: 74 865 85 03, www.santander.pl
10902330 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Nowej Rudzie, O. Nowa Ruda, ul. Armii Krajowej 4, 57-400 Nowa Ruda, woj. Dolnośląskie, pow. kłodzki, utworzony: 2001-10-22, tel: 74 872 04 60, fax: 74 872 47 13, www.santander.pl
10902343 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Strzegomiu, O. Strzegom, ul. T.Kościuszki 14, 58-150 Strzegom, woj. Dolnośląskie, pow. świdnicki, utworzony: 2001-10-22, tel: 74 856 13 60, tel: 74 do 61, fax: 74 855 11 76, www.santander.pl
10902356 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Świebodzicach, O. Świebodzice, Al. Lipowe 5, 58-160 Świebodzice, woj. Dolnośląskie, pow. świdnicki, utworzony: 2001-10-22, tel: 74 854 02 91, tel: 74 854 41 06 do 07, fax: 74 854 25 80, www.santander.pl
10902369 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Świdnicy, O. Świdnica, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 58-100 Świdnica, woj. Dolnośląskie, pow. świdnicki, utworzony: 2001-10-22, tel: 74 850 00 00, tel: 74 850 00 02, fax: 74 853 19 91, www.santander.pl
10902372 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Ząbkowicach Śląskich, O. Ząbkowice Śląskie, ul. Legnicka 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. Dolnośląskie, pow. ząbkowicki, utworzony: 2001-10-22, tel: 74 816 33 40 do 69, fax: 74 815 44 00, www.santander.pl
10902385 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Ziębicach, O. Ziębice, Rynek 46/47, 57-220 Ziębice, woj. Dolnośląskie, pow. ząbkowicki, utworzony: 2001-10-22, tel: 74 816 20 50, fax: 74 816 20 58, www.santander.pl
10902398 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział we Wrocławiu, O. Wrocław, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 370 14 03, tel: 71 370 14 05, fax: 71 344 22 96, www.santander.pl
10902402 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział we Wrocławiu, O. Wrocław, pl. Kościuszki 7/8, 50-950 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 370 64 00, tel: 71 370 64 01, fax: 71 370 66 50, www.santander.pl
10902415 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Oleśnicy, O. Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, woj. Dolnośląskie, pow. oleśnicki, utworzony: 2001-10-08, tel: 71 398 01 00, tel: 71 do 01, fax: 71 398 01 47, fax: 71 398 01 14, www.santander.pl
10902428 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Oławie, O. Oława, ul. 3 Maja 2A, 55-200 Oława, woj. Dolnośląskie, pow. oławski, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 313 30 41, tel: 71 do 43, fax: 71 313 21 30, fax: 71 313 30 42, www.santander.pl
10902431 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Strzelinie, O. Strzelin, ul. Książąt Brzeskich 7, 57-100 Strzelin, woj. Dolnośląskie, pow. strzeliński, utworzony: 2001-10-08, tel: 71 392 02 04, fax: 71 392 06 27, fax: 71 392 08 43, www.santander.pl
10902444 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Środzie Śląskiej, O. Środa Śląska, ul. Wrocławska 11A, 55-300 Środa Śląska, woj. Dolnośląskie, pow. średzki, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 396 03 00, tel: 71 do 28, fax: 71 317 31 70, fax: 71 317 24 14, www.santander.pl
10902457 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Trzebnicy, O. Trzebnica, ul. ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71, 55-100 Trzebnica, woj. Dolnośląskie, pow. trzebnicki, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 312 01 84, tel: 71 312 03 54, fax: 71 312 12 88, www.santander.pl
10902460 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Wołowie, O. Wołów, Rynek 1-4, 56-100 Wołów, woj. Dolnośląskie, pow. wołowski, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 380 51 50 do 79, fax: 71 389 11 11, fax: 71 389 27 18, www.santander.pl
10902473 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 3 Oddział we Wrocławiu, O. Wrocław, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 370 14 03, tel: 71 370 14 05, fax: 71 344 22 96, www.santander.pl
10902486 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 12 Oddział we Wrocławiu, O. Wrocław, ul. Kamienna 145, 50-503 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 332 93 70, fax: 71 367 17 41, www.santander.pl
10902499 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Brzegu Dolnym, O. Brzeg Dolny, ul. 1 Maja 10A, 56-120 Brzeg Dolny, woj. Dolnośląskie, pow. wołowski, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 380 51 80, fax: 71 380 51 90, www.santander.pl
10902503 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 4 Oddział we Wrocławiu, O. Wrocław, ul. Kuźnicza 17-19, 50-950 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 370 20 00, fax: 71 370 20 99, www.santander.pl
10902516 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 21 Oddział we Wrocławiu, O. Wrocław, ul. Legnicka 51-53, 54-203 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 356 16 70, fax: 71 356 16 80, www.santander.pl
10902529 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 17 Oddział we Wrocławiu, O. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 17/115, 53-314 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 360 58 80, tel: 71 360 58 92 do 93, fax: 71 361 48 03, www.santander.pl
10902532 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 3 Oddział w Zielonej Górze, O. Zielona Góra, ul. Sikorskiego 9, 65-958 Zielona Góra, woj. Lubuskie, pow. Zielona Góra, utworzony: 2001-10-22, tel: 68 329 28 10, fax: 68 325 52 18, www.santander.pl
10902545 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Szprotawie, O. Szprotawa, ul. Rynek 12, 67-300 Szprotawa, woj. Lubuskie, pow. żagański, utworzony: 2001-10-22, tel: 68 376 26 22, tel: 68 376 39 56, fax: 68 376 26 22, fax: 68 376 26 24, www.santander.pl
10902558 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Żaganiu, O. Żagań, pl. Wolności 6, 68-100 Żagań, woj. Lubuskie, pow. żagański, utworzony: 2001-10-22, tel: 68 377 23 35, tel: 68 377 22 54 do 56, fax: 68 377 22 55, fax: 68 377 23 35, www.santander.pl
10902561 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Żarach, O. Żary, ul. Wrocławska 12, 68-200 Żary, woj. Lubuskie, pow. żarski, utworzony: 2001-10-22, tel: 68 363 18 70, fax: 68 374 60 03, fax: 68 374 39 07, www.santander.pl
10902574 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 10 Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Marszałkowska 55/73, 00-676 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2001-10-22, tel: 22 525 83 70, fax: 22 525 83 96, www.santander.pl
10902587 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Białymstoku, O. Białystok, ul. M.Skłodowskiej-Curie 2, 15-097 Białystok, woj. Podlaskie, pow. Białystok, utworzony: 2001-10-22, tel: 85 748 46 00, tel: 85 748 60 00, fax: 85 676 06 44, www.santander.pl
10902590 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, Oddział Centralny, O. Wrocław, ul. Strzegomska 8/10, 53-611 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 2001-10-22, tel: 71 370 38 84, fax: 71 370 39 61, www.santander.pl
10902604 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Ciechanowie, O. Ciechanów, ul. Pułtuska 4/6, 06-400 Ciechanów, woj. Mazowieckie, pow. ciechanowski, utworzony: 2001-10-22, tel: 23 673 01 50, fax: 23 673 80 53, www.santander.pl
10902617 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Elblągu, O. Elbląg, ul. Pułkownika Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Elbląg, utworzony: 2001-10-22, tel: 55 236 58 70, fax: 55 232 73 23, www.santander.pl
10902620 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Starogardzie Gdańskim, O. Starogard Gdański, ul. Hallera 16, 83-200 Starogard Gdański, woj. Pomorskie, pow. starogardzki, utworzony: 2001-10-22, tel: 58 560 00 31, tel: 58 560 00 42 do 48, fax: 58 562 56 67, www.santander.pl
10902633 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 3 Oddział w Jeleniej Górze, O. Jelenia Góra, pl. Piastowski 1A, 58-560 Jelenia Góra, woj. Dolnośląskie, pow. Jelenia Góra, utworzony: 2001-10-22, tel: 75 755 90 10, fax: 75 755 27 12, www.santander.pl
10902646 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Koszalinie, O. Koszalin, ul. 1 Maja 12, 75-800 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Koszalin, utworzony: 2001-10-22, tel: 94 346 16 50, fax: 94 346 16 51, www.santander.pl
10902659 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Kołobrzegu, O. Kołobrzeg, ul. Gierczak 44/45, 78-100 Kołobrzeg, woj. Zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, utworzony: 2001-10-22, tel: 94 354 96 10, tel: 94 354 96 20 do 21, fax: 94 354 96 17, www.santander.pl
10902662 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Połczynie-Zdroju, O. Połczyn-Zdrój, ul. 5 Marca 2, 78-320 Połczyn-Zdrój, woj. Zachodniopomorskie, pow. świdwiński, utworzony: 2001-10-22, tel: 94 366 16 00, fax: 94 366 16 01, www.santander.pl
10902675 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Chojnowie, O. Chojnów, ul. Dąbrowskiego 12, 59-225 Chojnów, woj. Dolnośląskie, pow. legnicki, utworzony: 2001-10-22, tel: 76 819 64 00, fax: 76 819 64 10, www.santander.pl
10902688 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Lublinie, O. Lublin, ul. Spółdzielczości Pracy 26, 20-147 Lublin, woj. Lubelskie, pow. Lublin, utworzony: 2001-10-22, tel: 81 756 80 70, fax: 81 756 80 80, www.santander.pl
10902705 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Łodzi, O. Łódź, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 2001-10-22, tel: 42 639 17 30, tel: 42 639 17 41 do 47, fax: 42 639 17 35, www.santander.pl
10902718 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Olsztynie, O. Olsztyn, ul. Piłsudskiego 44A, 10-450 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2001-10-22, tel: 89 522 00 00, tel: 89 522 00 11, fax: 89 527 51 77, www.santander.pl
10902721 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Chodzieży, O. Chodzież, ul. Ks.Prymasa St.Wyszyńskiego 4, 64-800 Chodzież, woj. Wielkopolskie, pow. chodzieski, utworzony: 2001-10-22, tel: 67 282 11 27, tel: 67 282 01 60, fax: 67 282 26 22, www.santander.pl
10902734 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 10 Oddział w Poznaniu, O. Poznań, ul. Seweryna Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 2001-10-22, tel: 61 667 45 91, www.santander.pl
10902747 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Gnieźnie, O. Gniezno, ul. Dąbrówki 21, 62-020 Gniezno, woj. Wielkopolskie, pow. gnieźnieński, utworzony: 2001-10-22, tel: 61 425 00 55, fax: 61 425 00 55, www.santander.pl
10902750 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Przemyślu, O. Przemyśl, ul. Aleksandra Dworskiego 8, 37-700 Przemyśl, woj. Podkarpackie, pow. Przemyśl, utworzony: 2001-10-22, tel: 16 676 21 10, fax: 16 676 21 10, www.santander.pl
10902763 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Słupsku, O. Słupsk, pl. Dąbrowskiego 3A, 76-200 Słupsk, woj. Pomorskie, pow. Słupsk, utworzony: 2001-10-22, tel: 59 848 21 70 do 99, fax: 59 841 36 34, fax: 59 841 35 17, www.santander.pl
10902776 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Suwałkach, O. Suwałki, ul. Kościuszki 49, 16-400 Suwałki, woj. Podlaskie, pow. Suwałki, utworzony: 2001-10-22, tel: 87 563 14 55, fax: 87 566 69 07, www.santander.pl
10902789 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Augustowie, O. Augustów, ul. Żabia 9/1, 16-300 Augustów, woj. Podlaskie, pow. augustowski, utworzony: 2001-10-22, tel: 87 643 57 30, tel: 87 do 31, fax: 87 643 57 30, www.santander.pl
10902792 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 1 Oddział w Ełku, O. Ełk, ul. Juliusza Słowackiego 15F, 19-300 Ełk, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. ełcki, utworzony: 2001-10-22, tel: 87 621 15 30, fax: 87 621 15 33, www.santander.pl
10902806 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Szczecinie, O. Szczecin, ul. Jagiellońska 37A, 70-382 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Szczecin, utworzony: 2001-10-22, tel: 91 431 95 55, fax: 91 484 79 36, www.santander.pl
10902819 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 2 Oddział w Świdnicy, O. Świdnica, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 58-100 Świdnica, woj. Dolnośląskie, pow. świdnicki, utworzony: 2001-10-22, tel: 74 850 00 00, fax: 74 853 19 91, www.santander.pl
10902835 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, Centrum Usług Oddziałowych, Inne Wrocław, ul. Strzegomska 8-10, 53-611 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 2001-10-15, tel: 71 370 34 49, tel: 71 370 33 26, fax: 71 370 35 59, www.santander.pl
10902848 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, Centrum Obsługi Oddziałów, Inne Poznań, pl. Wolności 15, 61-739 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 2001-11-01, tel: 61 856 56 64, fax: 61 856 40 96, www.santander.pl
10902851 Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, 35 Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2002-04-29, tel: 22 586 82 51, tel: 22 do 62, fax: 22 586 82 83, fax: 22 586 82 73, www.santander.pl
11300007 Bank Gospodarstwa Krajowego, Centrala Warszawa, C-la Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1989-07-01, tel: 22 599 88 88, tel: 801 598 888, fax: 22 627 03 78, fax: 22 627 04 76, www.bgk.pl
11300010 Bank Gospodarstwa Krajowego, Centrum Rozliczeń BGK, C-inne Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2004-05-01, tel: 22 522 91 57, tel: 22 522 92 23, fax: 22 627 03 78, fax: BRAK, www.bgk.pl
11301017 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki, O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1992-08-01, tel: 22 522 93 33, fax: 22 627 06 33, www.bgk.pl
11301020 Bank Gospodarstwa Krajowego, Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki, O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1995-02-15, tel: 22 522 93 33, fax: 22 627 06 33, www.bgk.pl
11301033 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski, O. Wrocław, ul. Malarska 26, 50-111 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 1998-04-15, tel: 71 388 42 00, fax: 71 388 42 03, www.bgk.pl
11301046 Bank Gospodarstwa Krajowego, Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski, O. Poznań, ul. Składowa 5, 61-888 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 2001-12-01, tel: 61 885 31 00, fax: 61 852 82 20, www.bgk.pl
11301059 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski, O. Białystok, ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok, woj. Podlaskie, pow. Białystok, utworzony: 2002-05-15, tel: 85 748 52 52, fax: 85 748 52 51, www.bgk.pl
11301062 Bank Gospodarstwa Krajowego, Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki, O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2002-12-01, tel: 22 522 93 33, fax: 22 627 06 33, www.bgk.pl
11301075 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Kujawsko-Pomorski, O. Toruń, ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Toruń, utworzony: 2002-12-01, tel: 56 612 01 50, fax: 56 612 01 53, www.bgk.pl
11301088 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski, O. Poznań, ul. Składowa 5, 61-888 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 2002-12-01, tel: 61 885 31 00, fax: 61 852 82 20, www.bgk.pl
11301091 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski, O. Katowice, ul. Podchorążych 1, 40-043 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 2002-12-01, tel: 32 602 94 00, fax: 32 254 02 64, www.bgk.pl
11301105 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki, O. Rzeszów, ul. Szpitalna 1, 35-065 Rzeszów, woj. Podkarpackie, pow. Rzeszów, utworzony: 2002-12-01, tel: 17 867 05 40, fax: 17 867 05 43, www.bgk.pl
11301121 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski, O. Gdańsk, ul. Kowalska 10, 80-846 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 2002-12-01, tel: 58 320 58 50, fax: 58 301 83 16, www.bgk.pl
11301134 Bank Gospodarstwa Krajowego, Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski, O. Gdańsk, ul. Kowalska 10, 80-846 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 2002-12-01, tel: 58 320 58 50, fax: 58 301 83 16, www.bgk.pl
11301150 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski, O. Kraków, ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków, woj. Małopolskie, pow. Kraków, utworzony: 2003-03-24, tel: 12 295 24 00, fax: 12 295 24 10, www.bgk.pl
11301163 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Łódzki, O. Łódź, ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 2003-10-23, tel: 42 634 57 50, fax: 42 634 57 55, www.bgk.pl
11301176 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski, O. Szczecin, ul. Tkacka 4, 70-556 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Szczecin, utworzony: 2004-07-26, tel: 91 434 47 11, fax: 91 434 47 12, www.bgk.pl
11301189 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Warmińsko-Mazurski, O. Olsztyn, ul. Erwina Kruka 21, 10-540 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 2004-11-30, tel: 89 523 05 00, fax: 89 527 48 37, www.bgk.pl
11301192 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski, O. Kielce, ul. Zagórska 20, 25-359 Kielce, woj. Świętokrzyskie, pow. Kielce, utworzony: 2004-12-16, tel: 41 360 12 00, fax: 41 360 12 03, www.bgk.pl
11301206 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubelski, O. Lublin, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin, woj. Lubelskie, pow. Lublin, utworzony: 2004-12-16, tel: 22 475 16 00, tel: 22 475 16 16, fax: 22 627 04 75, www.bgk.pl
11301219 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Opolski, O. Opole, ul. Żeromskiego 1, 45-053 Opole, woj. Opolskie, pow. Opole, utworzony: 2004-12-16, tel: 77 423 47 10, fax: 77 454 96 15, www.bgk.pl
11301222 Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Gospodarstwa Krajowego Region Lubuski, O. Zielona Góra, ul. Kupiecka 32C, 65-058 Zielona Góra, woj. Lubuskie, pow. Zielona Góra, utworzony: 2004-12-16, tel: 68 328 06 40, fax: 68 328 06 43, www.bgk.pl
11301235 Bank Gospodarstwa Krajowego, Działalność przeniesiona do Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski, O. Kraków, ul. Pilotów 2, 31-462 Kraków, woj. Małopolskie, pow. Kraków, utworzony: 2008-09-01, tel: 14 295 24 00, fax: 14 295 24 10, www.bgk.pl
11301248 Bank Gospodarstwa Krajowego, Masowe Płatności, O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2012-06-15, tel: 22 522 91 37, fax: 22 522 91 56, www.bgk.pl
11400000 mBank Spółka Akcyjna, Centrala, C-la Warszawa, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1987-01-02, tel: 22 829 00 00, tel: 22 829 00 11, fax: 22 829 00 33, www.mbank.pl
11400026 mBank Spółka Akcyjna, V Oddział Korporacyjny Warszawa, O.Korp Warszawa, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2018-09-21, www.mbank.pl
11400039 mBank Spółka Akcyjna, Centrala ? Departament Klientów Strategicznych, C-inne Warszawa, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2020-05-14, tel: 22 829 00 00, www.mbank.pl
11401010 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Warszawa, O.Korp Warszawa, ul. Królewska 14, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1990-11-12, tel: 22 829 06 60, fax: 22 829 05 45, www.mbank.pl
11401023 mBank Spółka Akcyjna, I Filia w Warszawie (OddziałKorporacyjny Bydgoszcz), F. Warszawa, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1994-01-31, tel: 22 697 49 09, fax: 22 697 48 79, fax: 22 620 12 00, www.mbank.pl
11401036 mBank Spółka Akcyjna, I Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Warszawa), F. Łódź, ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 1995-10-16, tel: 42 636 38 33 w.2924, fax: 42 636 58 42, www.mbank.pl
11401049 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Bielsko-Biała, O.Korp Bielsko-Biała, pl. Wolności 7, 43-304 Bielsko-Biała, woj. Śląskie, pow. Bielsko-Biała, utworzony: 1995-10-16, tel: 33 813 93 00, tel: 33 813 93 04, fax: 33 813 93 07, fax: 33 813 93 18, www.mbank.pl
11401052 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Bydgoszcz, O.Korp Bydgoszcz, ul. Grodzka 19-21, 85-109 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Bydgoszcz, utworzony: 1995-10-15, tel: 52 584 31 00, tel: 52 345 64 22, fax: 52 345 64 21, fax: 52 584 32 60, www.mbank.pl
11401065 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Gdańsk, O.Korp Gdańsk, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 1993-05-10, tel: 58 300 69 30, tel: 58 301 28 52, fax: 58 300 69 34, fax: 58 301 89 25, www.mbank.pl
11401078 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Katowice, O.Korp Katowice, Aleja Walentego Roździeńskiego 1, 40-202 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1992-08-20, tel: 32 200 65 00, fax: 32 200 65 01, www.mbank.pl
11401081 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Kraków, O.Korp Kraków, ul. Augustiańska 15, 31-064 Kraków, woj. Małopolskie, pow. Kraków, utworzony: 1991-12-02, tel: 12 618 45 01, tel: 12 618 45 04, fax: 12 618 45 90, fax: 12 618 45 92, www.mbank.pl
11401094 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Lublin, O.Korp Lublin, ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin, woj. Lubelskie, pow. Lublin, utworzony: 1991-05-15, tel: 81 535 21 00, tel: 81 532 30 31, fax: 81 532 94 42, fax: 81 535 21 48, www.mbank.pl
11401108 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Łódź, O.Korp Łódź, ul. Jana Kilińskiego 74, 90-119 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 1991-09-02, tel: 42 272 21 26, tel: 42 636 15 91, fax: 42 636 15 28, www.mbank.pl
11401111 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Olsztyn, O.Korp Olsztyn, ul. Piłsudskiego 44A, 10-450 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1992-04-13, tel: 89 522 03 01, tel: 89 522 03 28, fax: 89 523 62 76, fax: 89 522 03 57, www.mbank.pl
11401124 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Poznań, O.Korp Poznań, ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań, woj. Wielkopolskie, pow. Poznań, utworzony: 1992-05-18, tel: 61 852 62 88, fax: 61 852 56 07, www.mbank.pl
11401137 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Szczecin, O.Korp Szczecin, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Szczecin, utworzony: 1992-07-10, tel: 91 814 11 00, tel: 91 814 11 03, fax: 91 488 32 27, fax: 91 814 11 37, www.mbank.pl
11401140 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Wrocław, O.Korp Wrocław, ul. Plan Jana Pawła II 9, 50-043 Wrocław, woj. Dolnośląskie, pow. Wrocław, utworzony: 1992-10-26, tel: 71 370 09 99, tel: 71 370 08 90, fax: 71 341 88 12, fax: 71 342 18 47, www.mbank.pl
11401153 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Gdynia, O.Korp Gdynia, ul. Zygmuntowska 4, 81-371 Gdynia, woj. Pomorskie, pow. Gdynia, utworzony: 1996-05-27, tel: 58 661 46 46, tel: 58 660 66 46, fax: 58 660 66 42, www.mbank.pl
11401166 mBank Spółka Akcyjna, II Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Warszawa), F. Łódź, ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 1996-06-10, tel: 42 636 38 33 w.2900, fax: 42 697 49 21, www.mbank.pl
11401179 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Rybnik, O.Korp Rybnik, ul. Rudzka 3, 44-200 Rybnik, woj. Śląskie, pow. Rybnik, utworzony: 1996-07-03, tel: 32 429 54 30, fax: 32 429 54 31, www.mbank.pl
11401182 mBank Spółka Akcyjna, I Filia w Olsztynie (OddziałKorporacyjny Olsztyn), F. Olsztyn, ul. Piłsudskiego 44A, 10-450 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1996-06-10, tel: 89 522 03 01, tel: 89 522 03 28, fax: 89 522 03 57, fax: 89 523 62 76, www.mbank.pl
11401209 mBank Spółka Akcyjna, I Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Gdańsk), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1996-06-24, tel: 42 270 47 77, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401212 mBank Spółka Akcyjna, I Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Łódź), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1996-06-24, tel: 42 270 47 77, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401225 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Rzeszów, O.Korp Rzeszów, ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów, woj. Podkarpackie, pow. Rzeszów, utworzony: 1996-10-01, tel: 17 850 38 00, tel: 17 850 38 50, fax: 17 852 49 18, www.mbank.pl
11401238 mBank Spółka Akcyjna, III Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Warszawa), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1996-09-16, tel: 42 270 47 74, tel: 42 270 47 77, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401241 mBank Spółka Akcyjna, IV Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Warszawa), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1996-10-14, tel: 42 270 49 26, tel: 42 270 49 21, fax: 42 712 49 18, www.mbank.pl
11401443 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski, O.Korp Gorzów Wielkopolski, ul. Przemysłowa 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski, utworzony: 1997-06-02, tel: 95 782 59 71, fax: 95 782 59 70, www.mbank.pl
11401560 mBank Spółka Akcyjna, IV Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Gdańsk), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1997-06-02, tel: 42 270 47 77, tel: 42 270 47 75, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401573 mBank Spółka Akcyjna, X Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Łódź), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1997-06-02, tel: 42 270 47 77, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401603 mBank Spółka Akcyjna, X Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Warszawa), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1997-06-02, tel: 42 270 49 29, tel: 42 270 49 86, fax: 42 270 49 87, www.mbank.pl
11401616 mBank Spółka Akcyjna, VIII Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Warszawa), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1997-06-02, tel: 42 270 49 22, tel: 42 270 47 72, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401629 mBank Spółka Akcyjna, IX Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Warszawa), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1997-06-02, tel: 42 270 49 29, tel: 42 270 49 86, fax: 42 270 49 87, www.mbank.pl
11401632 mBank Spółka Akcyjna, II Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Łódź), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1997-05-19, tel: 42 270 47 77, tel: 42 270 42 72, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401645 mBank Spółka Akcyjna, III Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Łódź), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1997-05-19, tel: 42 270 47 77, tel: 42 270 47 72, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401658 mBank Spółka Akcyjna, IV Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Łódź), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1997-05-19, tel: 42 270 47 75, tel: 42 270 47 72, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401661 mBank Spółka Akcyjna, V Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Łódź), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1997-05-19, tel: 42 270 47 77, tel: 42 270 47 75, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401674 mBank Spółka Akcyjna, VI Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Łódź), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1997-05-19, tel: 42 270 47 75, tel: 42 270 47 72, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401687 mBank Spółka Akcyjna, VII Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Łódź), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1997-05-19, tel: 42 270 49 26, tel: 42 270 49 21, fax: 42 712 49 18, www.mbank.pl
11401690 mBank Spółka Akcyjna, VIII Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Łódź), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1997-05-19, tel: 42 270 47 77, tel: 42 270 47 72, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401720 mBank Spółka Akcyjna, II Filia w Białymstoku (Oddział Korporacyjny Białystok), F. Białystok, ul. Warszawska 59, 15-062 Białystok, woj. Podlaskie, pow. Białystok, utworzony: 1997-06-02, tel: 85 732 12 28, fax: 85 732 15 87, www.mbank.pl
11401746 mBank Spółka Akcyjna, V Filia w Olsztynie (OddziałKorporacyjny Olsztyn), F. Olsztyn, ul. Piłsudskiego 44A, 10-450 Olsztyn, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Olsztyn, utworzony: 1997-06-02, tel: 89 522 03 28, tel: 89 522 03 01, fax: 89 523 62 76, fax: 89 522 03 57, www.mbank.pl
11401775 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Białystok, O.Korp Białystok, ul. Świętojańska 15, 15-277 Białystok, woj. Podlaskie, pow. Białystok, utworzony: 1997-06-02, tel: 85 874 82 00, fax: 85 874 82 01, www.mbank.pl
11401788 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Opole, O.Korp Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole, woj. Opolskie, pow. Opole, utworzony: 1997-06-02, tel: 77 442 98 00, tel: 77 442 98 20, fax: 77 442 98 24, www.mbank.pl
11401850 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Zielona Góra, O.Korp Zielona Góra, pl. Matejki 19, 65-056 Zielona Góra, woj. Lubuskie, pow. Zielona Góra, utworzony: 1997-09-22, tel: 68 323 68 50, fax: 68 324 57 00, www.mbank.pl
11401889 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Częstochowa, O.Korp Częstochowa, ul. Jasnogórska 79, 42-217 Częstochowa, woj. Śląskie, pow. Częstochowa, utworzony: 1998-06-29, tel: 34 360 59 00, fax: 34 361 26 81, www.mbank.pl
11401892 mBank Spółka Akcyjna, XI Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Łódź), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łźdzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1998-06-29, tel: 42 270 49 22, tel: 42 270 47 72, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401906 mBank Spółka Akcyjna, XII Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Łódź), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1998-06-29, tel: 42 270 47 22, tel: 42 270 47 72, fax: 42 270 47 71, www.mbank.pl
11401964 mBank Spółka Akcyjna, Centrum Rozliczeniowe w Łodzi, Inne Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 1998-06-29, www.mbank.pl
11401977 mBank Spółka Akcyjna, II Oddział Korporacyjny Warszawa, O.Korp Warszawa, ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1999-03-01, tel: 22 526 76 50, fax: 22 526 76 53, www.mbank.pl
11401980 mBank Spółka Akcyjna, XIX Filia w Łodzi (OddziałKorporacyjny Łódź), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 2000-09-04, tel: 42 270 49 17, tel: 42 270 47 72, fax: 42 270 49 87, www.mbank.pl
11401993 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Kalisz, O.Korp Kalisz, ul. Fryderyka Chopina 26/28, 62-800 Kalisz, woj. Wielkopolskie, pow. Kalisz, utworzony: 2000-10-02, tel: 62 768 44 40, tel: 62 768 44 44, fax: 62 768 44 10, www.mbank.pl
11402004 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Bankowości Detalicznej, O. Łódź, ul. Mickiewicza 10, 90-959 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 2000-11-10, tel: 42 638 17 00, fax: 42 638 17 01, www.mbank.pl
11402017 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Bankowości Detalicznej, O. Łódź, al. Józefa Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 2001-01-01, tel: 42 230 19 00, fax: 42 230 19 01, www.mbank.pl
11402020 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Kielce, O.Korp Kielce, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, woj. Świętokrzyskie, pow. Kielce, utworzony: 2001-08-01, tel: 41 340 31 31, fax: 41 340 31 00, www.mbank.pl
11402059 mBank Spółka Akcyjna, Filia Nr 3 (Oddział Bankowości Detalicznej), F. Łódź, ul. Piotrkowska 148/150, 90-063 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 2003-03-03, www.mbank.pl
11402062 mBank Spółka Akcyjna, III Oddział Korporacyjny Warszawa, O.Korp Warszawa, ul. Ostrobramska 95, 04-118 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2008-08-01, tel: 22 311 21 50, fax: 22 311 21 51, www.mbank.pl
11402075 mBank Spółka Akcyjna, OddziałKorporacyjny Nowy Sącz, O.Korp Nowy Sącz, ul. Prażmowskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, woj. Małopolskie, pow. Nowy Sącz, utworzony: 2011-05-30, www.mbank.pl
11402088 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Toruń, O.Korp Toruń, ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Toruń, utworzony: 2011-05-16, www.mbank.pl
11402091 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Wałbrzych, O.Korp Wałbrzych, ul. Sienkiewicza 2, 58-300 Wałbrzych, woj. Dolnośląskie, pow. Wałbrzych, utworzony: 2011-06-30, www.mbank.pl
11402105 mBank Spółka Akcyjna, IV Oddział Korporacyjny Warszawa, O.Korp Warszawa, Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2011-08-15, www.mbank.pl
11402118 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Korporacyjny Koszalin, O.Korp Koszalin, ul. Okrzei 3, 75-203 Koszalin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Koszalin, utworzony: 2011-09-01, www.mbank.pl
11402121 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Bankowości Detalicznej, O. Łódź, ul. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 2014-03-01, tel: 42 638 17 00, fax: 42 638 17 01, www.mbank.pl
11402134 mBank Spółka Akcyjna, XIII Filia w Łodzi (Oddział Korporacyjny Łódź), F. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 22, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. Łódzkie, pow. zgierski, utworzony: 2014-12-01, tel: 22 829 10 89, fax: 22 438 23 00, www.mbank.pl
11420008 mBank Spółka Akcyjna, Oddział Bankowości Detalicznej, O. Łódź, ul. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź, woj. Łódzkie, pow. Łódź, utworzony: 2014-08-01, tel: 42 638 17 00, fax: 42 638 17 01, www.mbank.pl
11600006 Bank Millennium Spółka Akcyjna, Centrala, C-la Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1989-07-01, tel: 22 598 40 40, tel: 22 801 331 331, www.bankmillennium.pl
11602202 Bank Millennium Spółka Akcyjna, Millennium - Centrum Rozliczeniowe, Inne Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 10/16, 80-887 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 2002-02-04, tel: 22 598 40 40, tel: 22 801 331 331, www.bankmillennium.pl
11602215 Bank Millennium Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Rozliczeń Nr 1, Inne Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 10/16, 80-887 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 2002-06-01, tel: 22 598 40 40, tel: 22 801 331 331, www.bankmillennium.pl
11602228 Bank Millennium Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Rozliczeń Nr 3, Inne Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 10/16, 80-887 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 2002-07-01, tel: 22 598 40 40, tel: 22 801 331 331, www.bankmillennium.pl
11602231 Bank Millennium Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Rozliczeń Nr 4, Inne Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 10/16, 80-887 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 2002-07-01, tel: 22 598 40 40, tel: 22 801 331 331, www.bankmillennium.pl
11602244 Bank Millennium Spółka Akcyjna, Bankowy Punkt Rozliczeń Nr 5, Inne Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 10/16, 80-887 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 2002-07-01, tel: 22 598 40 40, tel: 22 801 331 331, www.bankmillennium.pl
12200005 Bank Handlowo-Kredytowy Spółka Akcyjna w Katowicach w likwidacji, Centrala Biuro Likwidatorów, C-la Katowice, ul. Topolowa 6, 40-167 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1990-03-31, tel: 32 201 00 19, fax: 32 201 08 03,
12400001 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrala, C-la Warszawa, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1929-01-01, tel: 22 656 00 00, tel: 22 531 12 51, fax: 22 656 02 03, fax: 22 635 02 84, www.pekao.com.pl
12400027 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrala - Ośrodek Operacji Kartowych, C-inne Warszawa, ul. Giełdowa 5, 01-211 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1992-01-01, tel: 22 534 35 09, tel: 22 534 35 49, fax: 22 534 35 00, fax: 22 534 36 33, www.pekao.com.pl
12400030 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrala - Gospodarka Własna, C-inne Warszawa, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2004-01-01, tel: 22 531 13 05, tel: 22 531 12 30, fax: 22 635 06 42, www.pekao.com.pl
12400043 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrala - Operacje Pionu Skarbu, C-inne Warszawa, pl. Bankowy 2, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2007-08-06, www.pekao.com.pl
12400056 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrala - Operacje Powiernicze, C-inne Warszawa, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2007-08-06, www.pekao.com.pl
12400069 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Dom Maklerski Pekao, C-inne Warszawa, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2007-12-03, tel: 22 821 87 70, fax: 22 821 87 71, www.pekao.com.pl
12400072 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Centrala - OOR 5, C-inne Szczecin, al. Wojska Polskiego 1, 70-470 Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, pow. Szczecin, utworzony: 2018-08-06, tel: 91 440 09 36, fax: 91 434 14 82, www.pekao.com.pl
12400102 Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna, Pekao Bank Hipoteczny S.A., C-la Warszawa, ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 2020-02-13, tel: 22 852 19 02, tel: 22 852 19 10, fax: 22 852 61 23, www.pekaobh.pl
12401011 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, XII Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1995-01-09, tel: 22 640 20 35, tel: 22 640 20 39, fax: 22 848 91 37, www.pekao.com.pl
12401024 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, II Oddział w Warszawie, O. Warszawa, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1988-04-01, tel: 22 505 67 02, fax: 22 625 11 18, www.pekao.com.pl
12401037 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Warszawie, O. Warszawa, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1988-04-01, tel: 22 656 16 01, fax: 22 634 35 81, www.pekao.com.pl
12401040 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, III Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Tadeusza Czackiego 21/23, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1988-04-01, tel: 22 661 30 37, tel: 22 661 31 13, fax: 22 828 13 62, fax: 22 827 58 07, www.pekao.com.pl
12401053 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, IV Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Grójecka 1/3, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1988-04-01, tel: 22 658 83 08, tel: 22 658 83 16, fax: 22 658 83 53, www.pekao.com.pl
12401066 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, V Oddział w Warszawie, O. Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-950 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1989-10-23, tel: 22 486 77 25, fax: 22 630 54 98, www.pekao.com.pl
12401079 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, XIV Oddział w Warszawie-Jankach, O. Raszyn, pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, woj. Mazowieckie, pow. pruszkowski, utworzony: 1990-03-19, tel: 22 735 84 00, tel: 22 735 84 44, fax: 22 735 84 01, fax: 22 735 84 09, www.pekao.com.pl
12401082 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, VI Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Władysława Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1991-01-01, tel: 22 518 17 01, fax: 22 670 26 80, www.pekao.com.pl
12401095 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, X Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Płowiecka 1, 04-501 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1992-03-16, tel: 22 517 39 71, tel: 22 517 39 62, fax: 22 610 17 28, fax: 22 610 19 44, www.pekao.com.pl
12401109 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, VII Oddział w Warszawie, O. Warszawa, al. Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1993-02-25, tel: 22 550 80 75, tel: 22 550 80 96, fax: 22 642 67 06, www.pekao.com.pl
12401112 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, VIII Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1993-03-01, tel: 22 567 98 00, fax: 22 567 98 01, www.pekao.com.pl
12401125 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, IX Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Dereniowa 9, 02-776 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1993-11-10, tel: 22 546 99 00, tel: 22 546 99 57, fax: 22 644 58 07, www.pekao.com.pl
12401138 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, XI Oddział w Warszawie, O. Warszawa, ul. Podwale 17A, 00-252 Warszawa, woj. Mazowieckie, pow. Warszawa, utworzony: 1995-07-04, tel: 22 531 08 28, fax: 22 635 48 99, www.pekao.com.pl
12401141 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, II Oddział w Białej Podlaskiej, O. Biała Podlaska, pl. Wolności 23, 21-500 Biała Podlaska, woj. Lubelskie, pow. Biała Podlaska, utworzony: 1988-04-01, tel: 83 342 70 21, fax: 83 342 70 11, www.pekao.com.pl
12401154 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Białymstoku, O. Białystok, ul. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok, woj. Podlaskie, pow. Białystok, utworzony: 1988-04-01, tel: 85 664 88 00, tel: 85 664 88 33, fax: 85 664 89 19, www.pekao.com.pl
12401170 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Bielsku-Białej, O. Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka 40A, 43-300 Bielsko-Biała, woj. Śląskie, pow. Bielsko-Biała, utworzony: 1992-02-03, tel: 33 829 27 00, tel: 33 829 28 04, fax: 33 812 63 00, www.pekao.com.pl
12401183 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Bydgoszczy, O. Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 20A, 85-858 Bydgoszcz, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. Bydgoszcz, utworzony: 1988-04-01, tel: 52 370 97 00, tel: 52 370 97 10, fax: 52 345 06 95, fax: 52 345 06 86, www.pekao.com.pl
12401196 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Inowrocławiu, O. Inowrocław, ul. Dworcowa 29, 88-100 Inowrocław, woj. Kujawsko-Pomorskie, pow. inowrocławski, utworzony: 1993-04-19, tel: 52 356 46 40, tel: 52 356 46 66, fax: 52 353 35 83, www.pekao.com.pl
12401200 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, II Oddział w Chełmie, O. Chełm, al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 4, 22-100 Chełm, woj. Lubelskie, pow. Chełm, utworzony: 1988-04-01, tel: 82 564 88 50, tel: 82 564 88 51, fax: 82 562 04 59, www.pekao.com.pl
12401213 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Częstochowie, O. Częstochowa, ul. Kopernika 17/19, 42-200 Częstochowa, woj. Śląskie, pow. Częstochowa, utworzony: 1988-04-01, tel: 34 378 36 16, fax: 34 378 35 05, www.pekao.com.pl
12401226 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Elblągu, O. Elbląg, ul. Hetmańska 3, 82-300 Elbląg, woj. Warmińsko-Mazurskie, pow. Elbląg, utworzony: 1988-04-01, tel: 55 2354700 w.261, tel: 55 2354700 w.263, fax: 55 2354700 w.281, fax: 55 2354700 w.280, www.pekao.com.pl
12401239 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Gdyni, O. Gdynia, ul. Śląska 23/25, 81-319 Gdynia, woj. Pomorskie, pow. Gdynia, utworzony: 1992-03-31, tel: 58 323 22 17, tel: 58 323 22 24, fax: 58 621 14 09, www.pekao.com.pl
12401242 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Oddział w Sopocie ul.Reja 13/15, O. Sopot, ul. Mikołaja Reja 13/15, 81-874 Sopot, woj. Pomorskie, pow. Sopot, utworzony: 1988-04-01, tel: 58 550 82 96, fax: 58 341 37 99, www.pekao.com.pl
12401255 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, III Oddział w Gdańsku, O. Gdańsk, ul. Grunwaldzka 92/98, 80-244 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 1995-06-26, tel: 58 341 46 45, tel: 58 520 88 41, fax: 58 345 13 20, www.pekao.com.pl
12401268 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, II Oddział w Gdańsku, O. Gdańsk, ul. Garncarska 23, 80-894 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 1992-06-01, tel: 58 323 21 79, tel: 58 323 21 14, fax: 58 346 22 55, www.pekao.com.pl
12401271 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, IV Oddział w Gdańsku, O. Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk, woj. Pomorskie, pow. Gdańsk, utworzony: 1994-12-05, tel: 58 511 27 22, tel: 58 511 27 50, fax: 58 553 45 63, www.pekao.com.pl
12401284 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, III Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, O. Gorzów Wielkopolski, ul. Marcinkowskiego 117, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. Lubuskie, pow. Gorzów Wielkopolski, utworzony: 1988-04-01, tel: 95 720 07 42, tel: 95 735 41 38, fax: 95 720 07 42, www.pekao.com.pl
12401297 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Zgorzelcu, O. Zgorzelec, ul. Staszica 14, 59-900 Zgorzelec, woj. Dolnośląskie, pow. zgorzelecki, utworzony: 1988-04-01, tel: 75 775 28 75, fax: 75 771 66 67, www.pekao.com.pl
12401301 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Jeleniej Górze, O. Jelenia Góra, pl. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 35, 58-500 Jelenia Góra, woj. Dolnośląskie, pow. Jelenia Góra, utworzony: 1992-06-01, tel: 75 754 77 51, tel: 75 754 77 68, fax: 75 752 58 55, fax: 75 753 31 56, www.pekao.com.pl
12401314 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, II Oddział w Kaliszu, O. Kalisz, ul. Nowy Rynek 7A, 62-800 Kalisz, woj. Wielkopolskie, pow. Kalisz, utworzony: 1988-04-01, tel: 62 768 48 10, tel: 62 768 48 15 do 16, fax: 62 768 48 28, www.pekao.com.pl
12401327 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, O. Ostrów Wielkopolski, ul. Głogowska 23, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. Wielkopolskie, pow. ostrowski, utworzony: 1988-04-01, tel: 62 737 47 21, fax: 62 736 55 59, www.pekao.com.pl
12401330 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Katowicach, O. Katowice, ul. Chorzowska 1, 40-121 Katowice, woj. Śląskie, pow. Katowice, utworzony: 1988-04-01, tel: 32 358 62 22, tel: 32 358 62 06, fax: 32 201 51 47, www.pekao.com.pl
12401343 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Gliwicach, O. Gliwice, ul. Generała Berbeckiego 4, 44-100 Gliwice, woj. Śląskie, pow. Gliwice, utworzony: 1988-04-01, tel: 32 231 18 44, fax: 32 230 42 60, www.pekao.com.pl
12401356 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Jaworznie, O. Jaworzno, ul. Mickiewicza 17, 43-600 Jaworzno, woj. Śląskie, pow. Jaworzno, utworzony: 1988-04-01, tel: 32 616 67 27, tel: 32 295 62 81, fax: 32 616 36 49, www.pekao.com.pl
12401369 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Rudzie Śląskiej, O. Ruda Śląska, ul. 1 Maja 219, 41-710 Ruda Śląska, woj. Śląskie, pow. Ruda Śląska, utworzony: 1994-04-20, tel: 32 244 91 23, tel: 32 244 91 13, fax: 32 240 55 57, www.pekao.com.pl
12401372 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Kielcach, O. Kielce, ul. Sienkiewicza 18, 25-301 Kielce, woj. Świętokrzyskie, pow. Kielce, utworzony: 1988-04-01, tel: 41 340 91 00, tel: 41 340 92 30, www.pekao.com.pl

flexray – Sun, 2020 – 06 – 28 15:45